subjects-at-school

THE SUBJECTS WE DO AT SCHOOL. MY FAVOURITE SUBJECT

THE SUBJECTS WE DO AT SCHOOL. MY FAVOURITE SUBJECT

We did quite a lot of subjects at school. They were: Physics, Mathematics, Biology, Russian Literature, Chemistry, English, History of this country and many other subjects. It was rather difficult to go to school when a school-leaver, we had so much to do.
I know that all the subjects are important and they all must be payed much attention to, but still I didn’t like exact sciences. I spent much time on doing them at home. However hard I tried, all those formulas and definitions were mixed up in my head and I couldn’t make it out after all.
So I had nothing to do but sit for two or three hours swotting Physics, Chemistry and Maths. My favourite subjects were Literature, History, English. Most of all I liked English. I read English books, tried to translate some stories from newspapers from English into Tajik and vice versa.
I had some English handbooks and they were of great help to me when I studied English Grammar and did some exercises. At our English lessons we read quite a lot of dull texts from our textbooks. But in my view, written texts and textbooks are not important.
The best way to improve your language skills and habits is to work at a language laboratory. But there was no good language laboratory at our school. And I spent plenty of time at home listening to the tapes, imitating the sounds and intonations of the native speakers of English. I was working hard at my pronunciation because my teacher said that it was my weak point.
Sometimes I spoke English with my friends after classes and they said I was making good progress in the language. I decided to take my entrance exams to the Institute because I want to know English.
Nowadays, it’s impossible to do without foreign languages because of expanding economic, cultural ties of this country with other countries of the world. Besides, one can’t be a learned and well-educated person if he doesn’t know at least one foreign language. As for me, I’d like to read English and American Literature, to understand it without resorting to anybody’s help.

  1. What subjects did you do at school?
  2. Why was it difficult to go to school when a schoolleaver?
  3. What subjects didn’t you like? Why?
  4. What was your favourite subject?
  5. What is the best way to improve your language skills?
  6. Why did you decide to take your entrance exams to the Institute?

to do subjects – омӯхтани фанҳои мактабӣ
to go to school – дар мактаб таҳсил кардан
school-leaver – хатмкунанда, талабаи синфи охирин
to pay attention to smth. – ба чизе диққат додан
exact sciences – илмҳои дақиқ
however hard I try – чунончи, аз самими қалб кӯшиш мекунам
to mix up – омехта кардан
to make smth. out – аз ӯҳдаи коре баромадан, дарк кардан
to swot smth. – ҳиҷҷа кардан, тӯтивор ёд кардан, аз таҳти дил азхуд кардан
vice versa – баръакс, чаппа, дигар хел, тамоман дигар
to be of great help to smb. – ба касе аз таҳти дил кӯмак кардан, мусоидат кардан
dull – дилгир, зиковар
to improve smth. – инкишоф додан, беҳтар намудан
skills and habits – маҳорат, тавоноӣ ва малакаву одат
to spend (spent, spent) – гузаронидан
to work hard at smth. – аз паи чизе меҳнат кардан
weak point – ҷои суст, ҷои нозук
to make good progress in smth. – ба муваффақият ноил шудан
to take an exam – имтиҳон супоридан
entrance exam – имтиҳони дохилшавӣ
impossible – имконнопазир,  номумкин, аз имкон берун, маҳол
to do without – қаноат кардан, илоҷе ёфтан, чора ёфтан
because of – аз сабаби, бо сабаби, дар натиҷаи, аз паси, ба хотири
to expand – васеъ кардан, афзудан, интишор намудан, паҳн намудан
learned and well-educated – доно ва соҳибмаълумот
at least – ба ҳар ҳол
to resort to smb. – ба касе муроҷиат кардан

ФАНҲОЕ, КИ ДАР МАКТАБ ТАҲСИЛ МЕКУНЕМ. ФАННИ ДӮСТДОШТАИ МАН

Мо дар мактаб фанҳои зиёдро меомӯзем. Масалан, физика, математика, биология, адабиёти рус, кимиё, забони англисӣ, таърихи ватан ва амсоли ин. Ҳангоми хатми маткаб, таҳсил хеле мушкил буд, зеро мо пурташвиш будем.
Ман мефаҳмам, ки ҳамаи фанҳо лозимианд ва барои таҳсили тамоми фанҳо бояд аҳамияти хоса дод. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ман фанҳои дақиқро дӯст намедоштам. Дар хона бештар ба омӯзиши фанҳои дақиқ машғул мешудам. Ҳарчанд кӯшиш накунам, аммо формула ва методҳои муайян карданро омехта мекардам, бинобар ин ҳеч чиро намефаҳмидам.
Аз ин лиҳоз, аз ӯҳдаи ҳеч кор намебаромадам ва ҳар рӯз 2-3 соат вақти хешро барои азхуд намудани формулаҳои физикаву кимиё ва математика мегузаронидам. Фанҳои дӯстдоштаи ман – адабиёт, таърих ва забони англисӣ буд. Бештар забони англисиро дӯст медоштам. Ман китобҳои англисиро мехондам ва баъзе ҳикояҳоро аз англисӣ ба тоҷикӣ ва баръакс тарҷума мекардам.
Ман якчанд маводи ёрирасон барои омӯзиши забони англисӣ доштам ва ин мавод ҳангоми омӯхтани қоидаҳои қоидаҳои забони англисӣ ва иҷрои машқҳо мусоидат кард. Дар дарси забони англисӣ мо бештар матнҳои дилангезро аз китоби дарсӣ қироат мекардем. Аммо, ба фикри ман, матнҳои дастхат ва кутуби дарсӣ на он қадар муҳиманд.
Усули беҳтарин ҳосил намудани малака ва маҳорат – гузаронидани машғулиятҳо дар лабараторияи забономӯзӣ мебошад. Лекин, дар мактаби мо лабараторияи хуб набуд. Бинобар ин, бештар дар хона бо шунидани кассета, такрори овозҳо ва оҳанги мутахассисони соҳибзабон вақтамро мегузаронидам. Ман барои беҳтар намудани тарзи талаффуз бештар кор мекардам, зеро устодам қайд кард, ки ин ягона камбудии ман аст.
Баъзан, бо ҳамсинфонам пас аз дарс бо забони англисӣ сӯҳбат мекардам ва онҳо қайд мекарданд, ки дар омӯзиши забони англисӣ пешравам. Ман хостам, имтиҳоноти дохилшавии донишкадаро супорам, зеро омӯхтани забони англисиро дӯст медорам.
Ҳоло бидуни забонҳои хориҷӣ мушкил аст, зеро мамлакатамон дар рушди муносибатҳои иқтисодиву фарҳангӣ бо кишварҳои дигари дунё робита дорад. Ба ҷуз, шахс набояд бидуни забони хориҷӣ донишманд гардад. Ман бошам, забон ва адабиёти Англия ва Амрикоро бедуни кӯмак омӯхтан ва дарк кардан мехоҳам.