discovery-of-America

THE DISCOVERY OF AMERICA – КАШФИ АМРИКО

America was founded by Columbus in 1492. Columbus fled to this country because of persecution by Ferdinand and Isabella, who refused to believe the world was round. Before Columbus reached America he cried “Ceylon! Ceylon!” because he wanted to see India. When he arrived, he cried again. This time he cried “I have found it!”
Columbus was mistaken in thinking he had reached India. There is still a great deal of confusion about the East and the West. As Columbus discovered, if you go west long enough you find yourself in the east and vice versa. In the New World most of the eastern half of the country is called the Middle West although it is known as the East by those who live in the Far West.
Columbus, who was as confused as anybody who has been at sea for a long time, called the first people he saw “Indians”. Accompanied by his followers, Columbus made several other voyages in search of India. Try as he might, however, he kept discovering America and finally returned to Spain to die.

  1. Who discovered America?
  2. Did Columbus intend to reach America or India?
  3. Is there any confusion about the East and the West?
  4. How did Columbus call first people in America?
  5. Did he make other voyages in search of India?

persecution – таъқиб, пайгирӣ
to reach – расидан, рафта расидан
confusion – бесарусомонӣ, дӯлобӣ
voyage – сафар

КАШФИ АМРИКО
Амрикоро Колумб дар соли 1492 кашф намудааст. Колумб дар ин мамлакат бо сабаби таъқиби Фердинанд ва Изобелла омадааст, зеро онҳо даврашакл будани заминро инкор кардаанд. Қабл аз он, ки ӯ ба Амрико ояд, чунин хитоб кард: «Сейлон! Сейлон», зеро ӯ мехост Ҳиндустонро бинад. Вақте ки омада расид, ӯ бори дигар фарёд зад. Ин дафъа ӯ фарёдзанон гуфт: «Ман онро кашф кардам!».
Вақте ба Ҳиндостон омадани хешро фаҳмид, Колумб хато кард. Дар дарёфти шарқу ғарб ҳанӯз дӯлобӣ ба назар мерасад. Мувофиқи кашфиёти Колумб, агар ба самти ғарб ҳаракат кунед, пас Шумо ба тарафи шарқ меоед ё баръакс. Касоне, ки дар Шарқи дур зиндагӣ мекунанд, қисмати калонтари мамлакатро Олами нав (Амрико)-ро Ғарби миёна мегӯянд, ҳарчанд он бо номи Шарқ маъруф аст.
Колумб низ мисли дигарон дар иштибоҳ буд ва ҳарчанд ҳаёташро бештар дар баҳр гузаронидааст, аммо нахустин касонеро, ки ӯ вохӯрд, ҳинду номид. Колумб бо пайравонаш дар ҷустуҷӯи Ҳиндустон якчанд маротиба сафар намуд. Ӯ қотеона кашфи Амрикоро исбот намуд ва ахиран ба Испания бозгашт ва вафот намуд.