months-and-seasons

SEASONS AND MONTHS – ФАСЛҲОИ СОЛ ВА МОҲҲО

SEASONS AND MONTHS

A year is the average time it takes for the Earth to go once round the Sun. There are 12 months or 52 weeks or 365 days in a year. Every four years there is a leap year. It has 366 days. The names of the months are: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The days of the week are: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. There are 7 days in a week, 24 hours in a day, 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute.
There are four seasons in the year – spring, summer, autumn and winter. The Sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening. We tell the time by means of watches and clocks. Big Ben is the clock on the tower of the Houses of Parliament in London.
In the times of Julius Caesar the first month of the year was March, which is now the third month. Now the first month of the year is January. It is very cold in January. The second month is February. It has twenty-eight days. Every leap year February adds on a twenty-nineth day. The third month – March is the first month of Spring. In spring the days grow longer and the weather becomes warmer.
Spring like any other season has three months. June, July and August are the summer months of which July and August are the hottest ones. In summer I often go to see my friends who live in the country. When my vacation is over, I return to my native town. In autumn the days grow shorter. The weather is bad. It often rains. December is the twelfth and last month of the year. At the same time it is the first month of winter. There is usually much snow in winter. It’s windy and frosty. But children can enjoy going skating, skiing, tobogganing, thrawing snowballs and making a snowman.

  1. How much does it take for the Earth to go once round the Sun?
  2. How many months are there in a year?
  3. Where does the Sun rise?
  4. Which month was the first in the times of Julius Caesar?
  5. How many days has February?

to get wet through – сар то сар (сар то по) тар шудан, шилтиқ шудан, нам кашидан, нам гузарондан
motley – рангоранг
slippery – лағжонак, ғеҷонак
puddle – кӯлмак, ҷӯйбор, ҷӯйча
out-of-doors – дар кӯча, берун аз хона
dull – торик, тира, хира, пурғусса, малӯл, дилгир
nasty – воҳиманок, бадвоҳима, даҳшатнок, мудҳиш, тира, хира
marvellous – соҷибҷамол, хушсурат, хушнамо
charming – дилбар,  дилкаш,  дилрабо,  диловез,  ҷозиб
thunderstorn – раъду барк
buzz – виззос (ғингос) задан
to spend – гузарондан
castle – қаср
fort – қалъа, ҳисор, истеҳком
sand – рег
murmur – ҳаёҳуй, мағал, ғалоғула, ғавғо, шавшув
moon – моҳ, қамар
to breathe – нафас кашидан
to paddle – об пошидан
to splash – пошидан, пош додан
strawberry – тути заминӣ (қулфинай)
granny – модаркалон
vegetable garden – обчакорӣ, полез, панҷара, тавора, қаторак, шохбаст
radish – шалғамча
raindrop – чакраи борон
the blade of the grass – думча ё поячаи алаф

ФАСЛҲОИ СОЛ ВА МОҲҲО

Сол – ин вақтест, ки дар он замин дар атрофи офтоб чарх мезанад. Сол аз 12 моҳ ё 52 ҳафта ва 365 рӯз иборат аст.
Ҳар соли чаҳорум як рӯз зиёд мешавад ва он аз 366 рӯз иборат аст. Номи моҳҳо: январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр аст. Рӯзҳои ҳафта: душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе мебошад. Ҳар ҳафта аз ҳафт рӯз, як шабонарӯз аз 24 соат ва як соат аз 60 дақиқа ва як дақиқа аз 60 сония иборат аст.
Як сол аз чаҳор фасл, яъне баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон иборат аст. Офтоб аз ҷониби шарқ ҳини субҳ дамидан мебарояд, дар шом ба тарафи ғарб ғуруб мекунад. Соат барои донистани вақт ба мо кӯмак мекунад. Биг-Бен – соатест, ки дар манораи Хонаи парлумони Лондон гузошта шудааст. Дар давраи Юлий Сезар, моҳи аввали сол – март буд, ки ҳоло моҳи савум аст. Ҳоло моҳи аввал – январ аст. Моҳи январ хеле сард аст. Моҳи дувум феврал аст. Вай аз 28 рӯз иборат аст. Дар ҳар чаҳор сол як маротиба ба моҳи феврал рӯзе илова шуда, 29 рӯз мешавад. Моҳи савум – март. Он моҳи аввали баҳор аст. Дар фасли баҳор, рӯзҳо дароз ва ҳаво гарм мешавад. Баҳор чун ҳамаи фаслҳои сол, аз се моҳ иборат аст. Июн, июл ва август – моҳҳои фасли тобистонанд, ки июл ва август аз ҳама бештар гарм хоҳад шуд. Тобистон зуд-зуд ба хонаи дӯстонам, ки дар деҳа зиндагонӣ доранд, сафар мекунам. Вақте ки таътил ба итмом мерасад, ман ба шаҳри азизам бармегардам.
Тирамоҳ – рӯзҳо кӯтоҳ мешавад. Ҳаво бад аст. Бештар борон меборад. Декабр – моҳи дувоздаҳум ва охирини сол аст. Дар як вақт, он моҳи аввали зимистон аст. Дар фасли зимистон одатан барфи зиёд меборад, шамол мевазад ва хеле сард мешавад. Аммо кӯдакон метавонанд дар конкӣ, лағжак ва чана савор шаванд ва бо ҳам барфбозӣ намоянд.