outstanding-events

OUTSTANDING EVENTS IN THE HISTORY OF GREAT BRITAIN

OUTSTANDING EVENTS IN THE HISTORY OF GREAT BRITAIN

There were many outstanding events in the history of Great Britain. Many different tribes tried to control the territory of Britain. England was added to the Roman Empire in 43 A.D. Roman invasion played a very important role in the history of the country. The Roman built the first roads in the country, dug the first walls. The Romans, who were great architects, constructed the first towns in Britain.
But the Normans influenced the British civilization most of all. They came in 1066 under the leadership of William the Conqueror. As the invaders spoke French, their speech influenced the English language.
Once the British had to face the French in 1805 at the battle of Trafalgar. Then Admiral Nelson won a great victory over the French fleet. In order to commemorate this event the monument to Admiral Nelson was erected on this square.
In the 18th century technological and commercial innovation led to the Industrial Revolution. The 13 North American Colonies were last, but replaced oy colonies in Canada an India.

  1. What tribes influenced the British civilization most of all?
  2. What happened in 43 A.D.?
  3. Whose invasion played an important role in the history of Britain?
  4. What led to the Industrial Revolution?
  5. What were the 13 North American colonies replaced by?

tribe – қабила
outstanding – маъруф, намоён, машҳур, муҳим
empire – империя
battle – ҷанг, муҳориба

ҲОДИСАҲОИ МУҲИМ ДАР ТАЪРИХИ БРИТОНИЁИ КАБИР

Дар таърихи Бритониёи кабир ҳодисаҳои зиёди маъруф қайд гардидааст. Қабилаҳои мухталиф барои идораи марзи Бритониёи кабир кӯшидаанд. Дар соли 43 мелодӣ Англия ба империяи Рим тобеъ шуд.  Истилои Рим дар таърихи мамлакат нақши муҳим бозидааст. Римиён бори нахуст дар мамлакат роҳ сохтанд ва аввалин чоҳҳоро кофтанд. Римиён, ки худ меъморони бузург ба шумор мерафтанд, аввалин шаҳрҳоро дар Бритониё бино карданд.
Аммо норманҳо бештар ба тамаддуни бритонӣ таъсир гузоштанд. Онҳо соли 1066 бо сарварии истилогар Вилгелм омаданд.  Аз сабаби он, ки истилогарон ба забони фаронсавӣ ҳарф мезаданд, нутқашон ба забони англисӣ таъсир гузошт.
Боре Бритониё зидди фаронсавиён соли 1805 дар ҷанги Трафилгар муқобилат нишон дод. Ҳамон сол, адмирал Нелсон флоти фаронсавиёнро мағлуб кард. Бо муносибати ин ҳодиса дар майдон, ҳайкали адмирал Нелсон гузошта шуд.
Дар қарни XVIII навоварии технологию тиҷоратӣ ба инқилоби саноатӣ расонид. Сездаҳ мустамликаи Амрикои шимолӣ аз даст рафт, аммо ҷои онҳоро мустамликаҳои дар Канада ва Ҳиндустон гирифтанд.