Oscar-Wilde

OSCAR WILDE – ОСКАР ВАЙЛД

OSCAR WILDE

Oscar Wilde was born in Dublin on October 16, 1854. His father was a famous Irish surgeon. His mother was well known in Dublin as a writer of verse and prose. At school, and later at Oxford, Oscar displayed gift for art and the humanities. While at the university, Wilde became one of the most famous personalities of the day: he wore his hair long, decorated his room with different beautiful things. His witty sayings were well known among the students.
After graduating from the university, Wilde turned his attention to writing, travelling and lecturing.
Oscar Wilde earned the reputation of being the leader of the Aesthetic Movement and an apostle of beauty. His most famous works appeared over the next ten years. The most popular are “The Happy Prince and Other Tales“, “The Picture of Dorian Gray“, and his comedies “Lady Windermere’s Fan”, “An Ideal Husband”, “The Importance of Being Earnest”.
Wilde also wrote poems, essays, reviews, letters. He attracted the attention of his audiences by the brilliance of his conversation, his knowledge, and the force of his personality. In his works, especially in his tales, he glorifies beauty, and not only the beauty of nature or artificial beauty, buc the beauty of devoted love. He admires unselfishness, kindness and generosity (“The Happy Prince“, “The Nightingale and the Rose“) and despises egoism and greed (“The Selfish Giant“, “The Devoted Friend“). The theme of most of his works, even of his tales, is quite realistic. He shows the contrast between wealth and poverty. His own sympathy for poor, labouring people is quite evident.
At the height of his popularity and success, tragedy struck. He was accused of immorality and sentenced to two years’ imprisonment. When released from prison in 1897, he lived mainly on the Continent, settling later in Paris. In 1898 he published his poem “Ballad of Reading Gaol“. He died in Paris m 1900.

  1. When did Oscar Wilde display gift for art and the humanities?
  2. What did Oscar Wilde do after graduating from the university?
  3. What reputation did Oscar Wilde earn?
  4. What did Oscar Wilde write?
  5. What did he despise and what did he glorify in his works?
  6. Why was Oscar Wilde sentenced to two years’ imprisonment?
  7. When did Oscar Wilde die?

surgeon – ҷарроҳ
gift – қобилият, истеъдод, маҳорат, ҳунар, малака
to display – нишон додан, намоиш додан, манзур кардан
the humanities – илмҳои ҷомеашиносӣ
witty – зариф, зирак, доно
audience – сомеон, ҳозирон, тамошобинон, шунавандагон, мардум
to glorify – мадҳ (ситоиш) кардан, мадҳу сано гуфтан, таърифу тавсиф кардан
to despise – ҳақорат (таҳқир) кардан, нафрат доштан, бад дидан, эътибор надодан
greed – ҳирс, тамаъ, бахилӣ, мумсикӣ, зихнагӣ
was accused of immorality – аз рӯи бадахлоқӣ айбдор шудааст
sentenced to two years’ imprisonment – ба мӯҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум шудааст
to release from prison – аз зиндон озод шудан

ОСКАР ВАЙЛД

Оскар Вайлд дар таърихи 16-уми октябри соли 1854 дар шаҳри Дублин ба дунё омадааст. Падари ӯ ҷарроҳи машҳури Ирландия ба ҳисоб мерафт. Модараш шоира ва нависандаи машҳури Дублин ба шумор мерафт. Ҳангоми таҳсил дар мактаб ва баъдан дар Оксфорд Оскар истеъдод дар ҷодаи санъат ва илмҳои ҷомеашиносӣ пайдо кард. Ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ Вайлд яке аз чеҳраҳои шинохтаи давраи худ гардид. Мӯяш дароз буд ва ҳуҷараи хешро бо ашёи гуногуни хушнамо ороиш медод. Мақолаҳои пурмӯҳтавои ӯ дар байни донишҷӯён маъруф буд.
Пас аз хатми донишгоҳ диққати Вайлдро нависандагӣ, саёҳат ва фаолияти лексияхонӣ ҷалб намуд.
Оскар Вайлд шӯҳрати сарвариро дар ҷодаи зебоипарастӣ ва тарғибгари зебоӣ пайдо кард. Дар даҳсолаи минбаъда осори шинохтаи ӯ падид омад. Аз ҳама машҳуртарини он – «Шоҳзодаи хушбахт ва дигар афсонаҳо», «Расми Дориан Грей», ва осори мазҳакавии ӯ «Хонум Виндермири бодбезак», «Шавҳари идеалӣ», «Ҷиддӣ будан басо муҳим аст» ва амсоли ин.
илова бар ин, Вайлд шеър, иншо, тақриз ва номаҳо эҷод намудааст. Ӯ бо суханварӣ, идрок ва тавоноии шахсияти худ диққати хонандаро ҷалб намудааст. Дар осори худ, хоса дар афсонаҳо, ӯ зебоиро мадҳу ситоиш менамояд, инчунин ба ҷуз зебоӣ, боз нафосати табиат ё зебоии сунъиро васф мекунад, аммо нафосати ишқи босадоқат низ сазовори тавсифи ӯст. Ӯ ҷонибдори беғаразӣ, некӣ ва саховатмандии «Шоҳзодаи хушбахт», «Булбул ва садбарг» буда, аз худбиниву ҳирси «Девпайкари худбин», «Дӯсти вафодор» худдорӣ мекунад. Мавзӯи асосии осори ӯ, ҳатто афсонаҳояш комилан дар бобати дурандешӣ ва мулоҳизакорист. Ӯ миёни фаровонӣ ва бенавоӣ тафовутеро нишон медиҳад.  Ӯ комилан тарафдори камбағалон ва мардуми меҳнатдӯст аст.
Ҳангоми шинохта шудани Вайлд фоҷиае ба сари ӯ расид. Ӯро дар бадахлоқӣ айбдор намуда, ду сол аз озодӣ маҳрум сохтанд. Дар соли 1897 пас аз озодӣ аз зиндон, ӯ бештар дар Аврупо зиндагӣ мекард ва баъдтар ба Париж кӯчид. Оскар Вайлд дар соли 1898 асари назмие таҳти унвони «Балладаи зиндони Редингс» ба табъ расонид. Ӯ дар таърихи 1900 дар шаҳри Париж вафот кардааст.