my-favourite-film

MY FAVOURITE FILM – ФИЛМИ ДӮСТДОШТАИ МАН

MY FAVOURITE FILM

Usually we see films either in the cinema or on the TV. But from time to time I go to the cinema. My favourite film is “War and Peace”. The script of the film was written by Sergey Bondar-chuk and W. Solowjew. The Leningrad (now Sankt Petersburg) ballet-dancer Ludmila Saweljiewa played the main part. She played this role wonderfully. The other parts were played by A. Ktorov (old Bolkonsky), 0. Tabakov (Nikolai), I. Skobzeva (Helena).
Borodino struggle, hunting, the first ball of Natasha made a great impression on me. My favourite film is “The Fate of a Man”. This film is excellent. It is difficult to find other words to describe it. It has enormous vigour and delicacy, it is full of purity and hope. A man is caught in the storm of war and loses everything. Black clouds surround him, and yet he finds strength to bear up with it all; he finds strength to adopt a child, a destitute, helpless creature…”. All the great events and the feelings aroused are depicted with taste, tact and restraint.
Тo wish to draw attention particularly to the extraordinary performance of the boy. Even if the film has no other merits, the child scenes, so subtle, profound and lifelike, so full of tragic vigour – these scenes alone would win Bondarchuk the reputation of a great director.

  1. What is your favourite film?
  2. Who is the producer of your favourite film?
  3. Who played the main role?
  4. Retell the plot of “Romeo and Juliet”.
  5. What do you feel when you watch this film?

enormous – калон, бузург, азим
vigour – қувва, қувват, зӯр, иқтидор, қудрат, тавоноӣ
delicacy – боадабӣ, назокат, мулоимат
purity – тозагӣ, назофат, покизагӣ, покӣ, софӣ
to bear up – устувор мондан, боқӣ мондан, поистан, мустаҳкам истодан
destitute – ҳоҷатманд, мӯҳтоҳ, эҳтиёҷманд
to arouse – пайдо (барпо) шудан, рӯй додан, ба вуҷуд омадан
to depict – тасвир (ифода) кардан, нишон додан
restraint – худдорӣ, таҳаммул, тамкин
merit – эътибор, шаън, қадру қимат, (қурбу) манзалат

ФИЛМИ ДӮСТДОШТАИ МАН

 Одатан мо филмро ё дар кинотеатр ва ё ба воситаи телевизор мебинем. Аммо ҳар вақт, ҳар чи бошад ҳам, ман ба кинотеатр меравам. Филми дӯстдоштаам “Ҷанг ва сулҳ” мебошад. Сенарияи ин филмро С. Бондарчук ва В. Соловёв навиштаанд. Балерина аз Ленинград (ҳозира Санкт-Петербург) Людмила Савелева нақши асосиро бозидааст. Ӯ ин нақшро хеле олӣ меофарад. Нақшҳои боқимондаро А. Кторов (Болконскии пиронсол), О. Табаков (Николай), И. Скобтсева (Элен) бозидаанд. Набарди Бородино, шикор, рақси аввали Наташа дар ман таассуроти бузурге ба вуҷуд оварданд.
Филми дӯстдоштаи ман, ҳамчунин “Тақдири инсон” мебошад. Ин филм низ хеле хуб аст. Интихоби суханони дигар барои тавсифи ин филм душвор аст. Дар он қувваи бузург ва меҳру латофат интихоб шудааст. Инсон ба қаъри ҷанг меафтад ва ҳама чиро аз даст медиҳад. Абрҳои сиёҳ ӯро фаро мегирад, аммо ӯ боз ҳам қувват дорад; ӯ қувваи худро дар паноҳ гирифтани кӯдакони бадбахт ва мавҷуди беҳимоят мебинад. Ҳамаи ҳодисаҳо ва эҳсосоти бузург, ки рух медиҳанд, бо салиқаи хос, риояи одобу ахлоқ ва таҳаммулу тамкин тасвир шудаанд. Дил мехоҳад, ки махсусан диққат ба бозии ғайриоддии бача ҷалб гардад.