Mikhail-Lomonosov

MIKHAIL LOMONOSOV – МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

MIKHAIL LOMONOSOV

Mikhail Lomonosov was born in 1711 in Archangelsk province. His father was a fisher and young Mikhail liked to help him. He always strove for knowledge and liked reading books. As he was 19 years old, he decided to study in Moscow. He went there on foot. In Moscow he entered the Slavic-Greek-Latin Academy. After his graduation from Academy he was sent abroad to complete his knowledge in chemistry and mining. After he had returned from abroad, he became the first Russian professor of chemistry in 1745.
At first he was engaged in research in physics and chemistry. Since 1748 he had conducted works in the first Russian chemical research laboratory, which was built at his request. Since 1753 he was engaged in research in many fields of natural and applied sciences. He wrote works on physics, astronomy, geography, history. Besides scientific works, he wrote poems as well. He is the author of the first scientifical grammar of the Russian language.
He founded the factory producing colored glass. He created some mosaics using the glass produced at the factory.
Lomonosov was the founder of the first Russian university. This university is situated in Moscow and still carries his name. Mikhail Lomonosov died in 1765. But he is still known as the father of the Russian science, an outstanding poet, the founder of Russian literature.

  1. When was Lomonosov born?
  2. Where did he study?
  3. In what fields of science did he write works?
  4. What did he write besides scientific works?
  5. What university is named after his name?
  6. When did he die?

province – вилоят, музофот, губерния  (воҳиди маъмурию минтақавӣ дар Русия ва Иттифоқи Советӣ то ба районҳо ҷудошавӣ)
to strive for – саъй (кӯшиш) кардан, орзу кардан, ҷидду ҷаҳд кардан
Slavic-Greek-Latin Academy – Академияи славянӣ ва юнониву лотинӣ
chemistry – химия, кимиё
mining – кӯҳканӣ, ихроҷи маъдан, кандани кон
to be engaged in research – бо таҳқиқот машғул шудан
natural sciences – фанҳои табиатшиносӣ
applied sciences – фанҳои амалӣ
founder – асосгузор, муассис

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Михаил Ломоносов дар таърихи 1711 дар музофоти Архангел ба дунё омадааст. Падари ӯ моҳидор буд ва Михаили ҷавон мусоидат карданро дӯст медошт. Ӯ ҳамеша ба имломӯзӣ кӯшиш мекард ва хониши китобро дӯст медошт. Вақте ки ба синни 19 расид ва хост, ки баҳри донишандӯзӣ ба шаҳри Маскав ояд, пас то Маскав пиёда омад. Дар Академияи славянӣ ва юнониву лотинии Маскав дохил шуд. Баъди хатми Академия ӯро ба хориҷа фиристоданд, то ки дониши хешро дар фанҳои кимиё ва коркарди кӯҳӣ сайқал диҳад. Вақте ки ӯ аз хориҷа баргашт, аввалин профессори кимиё дар соли 1745 гардид.
Нахуст, ӯ дар соҳаи кимиё ва физика таҳқиқ намуд ва аз соли 1748 ӯ дар аввалин лабораторияи таҳқиқотии кимиё фаолият оғоз намуд, ки он бо хоҳиши ӯ бино гардидааст. Дар соли 1753 таҳқиқоташро аз рӯи фанҳои табиатшиносӣ ва амалӣ гузаронид. Ӯ аз рӯи фанҳои физика, нуҷум, ҷуғрофия ва таърих асар таълиф намудааст. Ба ҷуз осори илмӣ, ӯ шеър низ эҷод намудааст. Ӯ аввалин муаллифи китоби грамматикаи илмии забони русӣ мебошад.
Ӯ асосгузори фабрикаи шишабарорӣ аст. Бо истифода аз шишаи истеҳсоли фабрикаи мазкур, ӯ якчанд кошӣ сохт.
Ломоносов аввалин асосгузори донишгоҳи русӣ ба ҳисоб меравад. Донишгоҳи номбурда дар Маскав воқеъ буда, ба номи ӯ мебошад. Михаил Ломоносов дар санаи 1765 аз олам гузашт. Илова бар ин, ӯ ба ҳайси падари илми рус шинохта шуда, шоири барҷаста ва асосгузори адабиёти рус аст.