Aa

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Аа)

Aa

a built-in wardrobe – ҷевони деворӣ

a burning problem – масъалаи зарурӣ, масъалаи ҷорӣ, масъалаи дар пеш истода

a cane toad – ғуки қамишзор

a flower-bed – гулзор

a leading actress – ҳунарпешае, ки роли асосиро иҷро мекунад

a mateur dramatics – фаолият дар театр

a settlement – шаҳрак, қасаба, деҳа

a short-story contest – мусобиқаи иншонависӣ

a sunny soul by nature – табиатан дилкушо будан

a three-room flat – сеҳуҷрагӣ, сехонагӣ

a town cryer – мунодии шаҳрӣ ё ҷорҷии маҳаллӣ

a window-sill – зертахтаи тиреза, канораи тиреза, тоқчаи пеши тиреза

abbey – аббатӣ  (дайри католикӣ бо амлокаш ва унвони аббат)

ability – қобилият, истеъдод, ҳунар

ablebodied – тандуруст, солим, сиҳат, бардам, тануманд

to abstain – парҳез кардан, қаноат кардан, бетараф мондан, иштирок накардан

abundant – фаровон, бисёр, зиёд, фузун, афзун, сероб, саршор

to accept – қабул кардан

accessible – дастрас

to accompany – иҷро кардан, пеш гирифтан, пайгирӣ кардан, пешвоз гирифтан, гусел кардан, қабул кардан

according – тибқи, мувофиқи, аз рӯи

Acharya Yaska’s Nirukta – Устод Яска Нирукта – забоншиноси маъруфи Ҳинди қадим

to acquire – ба даст овардан (даровардан), соҳиб шудан, харидан, пайдо кардан, гирифтан, ҳосил кардан

action-packed – намоиши комил

activity – фаолият, кор, ҳаракат, амалиёт

address – суроға

adjacent – ҳамсоя, ҳамҷавор

adjacent regions of Uzbekistan – манотиқи ҳамҳудуди Ӯзбекистон

admiration – шавқу завқ, хурсандӣ, ваҷд, ғайрат, ҷидду ҷаҳд, ҷӯшу хурӯш, рӯҳбаландӣ

to admire – ба шавқ (ба ваҷд) омадан, шод (хурсанд) шудан, дил рабудан, мафтун кардан

admittance – даромад, воридот, ворид ё дохил шудан

to adopt – мутобиқат кардан, одат кардан

ads (advertisemets) – эълон, тарғибу ташфиқ, реклама

advantage – бартарӣ, афзалият, имтиёз, ҳаққи мустасно

advantages – афзалият, имтиёз, бартарият

adventure – сафар, ҳодиса, воқеа, саргузашт, моҷаро

advertisement – реклама, эълон, тарғибу ташфиқ

advertising – реклама, тарғиботу ташфиқот гузаронидан

advertising time – лаҳзаи реклама, лаҳазоти тарғиботу ташфиқот

affiliate – шӯъба

to afford – ба худ раво дидан, гузашт кардан, розӣ (таслим) шудан

agreement – шартнома, созишнома

agriculture – хоҷагии қишлоқ

air conditioning – ҳавои муносиб

alarm-clock – соати рӯимизии зангдор

alive – зинда, барҳаёт

All Saints Day – Рӯзи муқаддасот

alliance – иттифоқ, блок

to allow – иҷозат додан, рухсат додан

alloy steel – пӯлоди зангнигор

to allure – ҷалб кардан, кашидан, гирифтор кардан, фирефта кардан, бо ҳила ба дом андохтан

alpine – алпӣ, кӯҳӣ

to alter – дигар (бадал, иваз) кардан, табдил (тағйир) додан

altitude – баландӣ, теппагӣ

amateur – ишқбоз, дӯстдор, ҳаваскор, ҳаводор

amicable – рафиқона, дӯстона

to amount to – ташкил додан, иборат будан

to amuse – хандонидан, андармон кардан, хушҳол кардан

amusing – хандаовар, аҷибовар, тааҷҷубовар, аҷиб

amusing adventures – сайругаштҳои хандаовар

an early riser – шахси барвақтхез, бедорхоб

an essential feature – вижагии муҳим

an excellent opportunity – имконияти хуб, беҳтарин имтиёз

ancestor – ниёгон, аҷдод, нажод, сарнасл, гузаштагон

ancestors – гузаштагон, аҷдод, нажод, ниёгон

ancestry – асл, нажод насаб, баромад

ancient – қадим(а), қадимӣ, дерина, (кӯҳна)

Angles and Saxons – қабилаҳои англо-саксон

to announce – эълон намудан

announcement – ариза, эълон

annually – ҳар сол, солона

antidote – давои зидди заҳр, позаҳр

antiquity – атиқафурӯшӣ, қадимӣ

apple pie – пироги себӣ

appliances – мувофиқ, созгор, таҷҳизот

application – изҳор, изҳорот, баёнот, маълумот, арзиза

applied sciences – фанҳои амалӣ

to appoint – таин кардан, муайян кардан, муқаррар кардан

appreciate – қадр донистан, ба қадр расидан, тақдир кардан

approach – муносибат, рафтор, нуқтаи назар, муомила

to approve – исбот кардан, тасдиқ кардан

Archaeologist – муаррих, тахрихшинос

architecture – санъати меъморӣ

to argue – баҳс намудан, муҳокима намудан, мунозира намудан

argument – далел, исбот, сабту аснод, санад

to arouse – барангехтан, бедор кардан, ба вуҷуд овардан, ба ҳаракат овардан, шӯрондан, пайдо (барпо) шудан

arrangement – ризогӣ, шартнома, аҳднома

art – санъат

article – мақола, модда, артикл

artifact(s) – нигора

aster – гули қоқу

at least – ба ҳар ҳол

at least – ниҳоят, аққалан

athlet – варзишгар

to attempt – кӯшиш намудан, сайъ намудан, ҳаракат кардан

to attend university – дар донишгоҳ таҳсил кардан, ба донишгоҳ рафтан

attendant – хизматчӣ

to attest – тасдиқ (собит, таъкид) кардан, далел овардан, шаҳодат додан

to attract – ҷалб (ҷазб, мутаваҷҷеҳ) кардан, бурдан, кашидан

audience – сомеон, ҳозирин, тамошобинон, шунавандагон, мардум

author – муаллиф

autonomous – худмухтор, автономӣ

autumn – тирамоҳ

available – дастрас, арзон

average – миёна, мобайнӣ, мӯътадил

to avoid – давр зада баромадан

to avoid trouble – аз хатар эмин мондан, эҳтиёт шудан