studying-english

HOW DO I LEARN ENGLISH? – МАН ЧӢ ТАВР ЗАБОНИ АНГЛИСИРО МЕОМӮЗАМ?

HOW DO I LEARN ENGLISH?

Nowadays it’s very necessary to know a foreign language. Knowledge of foreign language helps us to develop friendship and understanding among people. The total number of languages in the world is from 2500 to 5000. English is spoken all over the world and very popular. There is a proverb: “Knowledge is Power.” I agree with it. I study English, because I want to read English books of great writers in origin. I want to communicate with people from different countries, I want to understand their culture and traditions. I like to travel. Speaking English I can travel anywhere, because more than 1 billion people speak English.
I have a pen-friend abroad. She lives in Sweden. I have much fun writing letters to my Swedish friend. How do I learn English? First of all I read a lot. There is always an English book on my desk. I’m trying to learn few new words every day. To remember words better I put them into groups. For example: believe – believer – belief – disbe-lieve. I listen to songs in English and try to recognize the words. I have some tapes and video-tapes in English.
I like to watch different satellite TV programs in English. I like studying English.

  1. Why is it necessary to speak English?
  2. Is it difficult for you to learn English?
  3. Is English popular now?
  4. How do you learn English?
  5. Do you like studying English?

necessary – зарурӣ, лозим, воҷиб, даркорӣ
foreign – хориҷӣ, аҷнабӣ
knowledge – илм, маърифат, дониш, сабақ
to develop – ташаккул ёфтан, рушд кардан, ривоҷ ёфтан, такомул, пеш рафтан, тараққӣ кардан, татаввур, инкишоф ёфтан
total – умумӣ, дар маҷмӯъ
to communicate – алоқа (робита) доштан, рафту омад кардан (доштан), муносибат доштан
pen-friend – дӯсти мукотиб
satellite – моҳвора, радиф

МАН ЧӢ ТАВР ЗАБОНИ АНГЛИСИРО МЕОМӮЗАМ?

 Дар замони муосир, донистани забонҳои хориҷӣ аҳамияти хоса дорад. Миёни мардум донистани забони хориҷӣ баҳри дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ кӯмак хоҳад кард. Шумораи умумии забонҳои дунё аз  2500 то 5000 мерасад. Бо забони англисӣ дар тамоми ҷаҳон сӯҳбат мекунанд ва он хеле маъруф аст. Дар ин маврид, чунин мақоле зада шудааст: «Дониш – нерӯ аст». Ман ба ин гуфта мувофиқам.
Ман забони англисиро барои он меомӯзам, то ки асарҳои нависандагони англисро ба забони асл бихонам. Ман мехоҳам бо мардуми кишварҳои мухталиф муошират намуда, фарҳанг ва анъанаҳои эшонро бифаҳмам. Инчунин, сафарро дӯст медорам. Бо донистани забони англисӣ, мехостам ба ҳар ҷое, ки хоҳам биравам, зеро ки зиёда аз миллиардҳо нафар аҳолии дунё бо забони англисӣ сӯҳбат мекунанд. Ман дар Суис як дугона дорам. Ба ӯ нома навиштанро дӯст медорам. Ман чӣ тавр забони англисӣ меомӯзам? Қабл аз ҳама, ман бисёр мехонам. Дар рӯи мизи кории ман китобе бо забони англисӣ мавҷуд аст. Ман кӯшиш мекунам, ки ҳар рӯз якчанд калимаи нав омӯзам. Барои ин, бояд онҳоро нағз ба хотир гирам, калимаҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо кунам, масалан бовар кардан, боваркунанда, боварӣ, нобоварӣ.
Ман бо забони англисӣ суруд гӯш мекунам ва мекӯшам, ки калимаҳояшро азхуд намоям. Ман якчанд фиттаҳои садоӣ ва видиёӣ ба забони англисӣ дорам. Мехоҳам, ки барномаҳои гуногунро ба забони англисӣ тавассути моҳвора тамошо кунам. Бароям омӯзиши забони англисӣ писанд аст.