15156165

Ҷуғрофияи Афғонистон. Tajik – English Topics

Номи расмии Афғонистон – Ҷумҳурии исломии Афғонистон аст. Чаҳор самти мамлакатро кӯҳҳо ишғол мекунад. Он бо якчанд мамлакатҳои ҳамсоя ҳамсарҳад аст. Афғонистон бо Покистон дар ҷанубу шарқ ҳарсарҳад буда, аз шимол бо Туркманистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, инчунин аз ғарб бо Хитой ҳамсоя аст. Ҷуғрофияи Афғонистон ба худ хос аст. Омилҳое, ки ҷуғрофияи Афғонистонро муайян мекунад, мавқеи ҷуғрофӣ, обу ҳаво, иқлим, боришот ва топография мебошад.

Афғонистон дар маркази Осиё воқеъ буда, хоса паҳнкӯҳи геологии Эрон 647 ҳазору 500 км мураббаъ сарзамини Афғнистонро ишғол мекунад. Кӯҳи Ҳиндукуш яке аз нишонаҳои ҷуғрофии мамлакат ба ҳисоб меравад. Афғонистон бо Покистон дар ҷанубу шарқ, аз ғарб бо Эрон, аз шимол бо Туркманистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, ҳамчунин бо Хитой бошад дар шимолу шарқ ҳарсарҳад мебошад.

Илова бар ин, ҷуғрофияи Афғонистон аз рӯи обу ҳавояш бештар маълум аст. Иқлими Афғонистон минтақавӣ мебошад. Ҳарорати ҳаво дар тобистон хеле гарм аст ва дар фасли зимистон ҳарорат сард аст. Дар давоми сол чор фасли хоса ҳукмфармо аст. Дар фасли баҳор обу ҳаво хеле форам аст ва он аз моҳи март то май идома дорад. Боришот бештар дар фасли баҳор ба назар мерасад. Фасли тобистон аз моҳи июн оғоз мешавад ва то август давом медиҳад. Дар фасли тобистон обу ҳаво хуб баррасӣ шудааст.

Иқлими Афғонистон хушк ё худ на он қадар хушк буда, дар фасли зимистон ҳарорат хунук аст, аммо дар фасли тобистон хушк аст. Минтақаҳои кӯҳии қисмати шимолу шарқии мамлакат субарктикӣ буда, дар фасли зимистон боришот кам ва ҳарорат сард аст. Рутубатнокӣ танҳо дар моҳҳои июл, август ва сентябр меафзояд.

The Geography of Afghanistan

Afghanistan is officially named as Islamic Republic of Afghanistan. It is a landlocked country. It has geographical links with most of the neighboring countries. Afghanistan is bordered by Pakistan on the south and east, Iran on the west, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan on the north and China on the far northeast. The geography of Afghanistan is very unique. Factors that determine the geography of Afghanistan are its location, weather, climate, rainfall and topography.

Afghanistan is located on the center of Asia, specifically upon the geologic Iranian plateau that covers an area of 647,500 square kilometers. The Hindu Kush mountain is a prominent geographical feature of this country. Afghanistan is bordered by Pakistan on the south and east, Iran on the west, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan on the north and China on the far northeast.

The geography of Afghanistan is largely determined by its weather. Afghanistan experiences a continental type of climate. There are hot summers and very cold winters in Afghanistan. There are four distinct seasons in this country. There is fine weather in Afghanistan in spring that lasts from March till May. Rainfall in Afghanistan is noticed during the spring season. Summer in Afghanistan starts from June and continues till August. The weather in Afghanistan is fine during the autumn.

Climate in Afghanistan is of the arid or semiarid type with cold winters and dry summers. The mountain regions of the northeast are subarctic with dry and cold winters. Humidity increases in the months between July and September.

go-toefl.ru

 

 

  1. What is the official name of the country?
  2. Is Afghanistan a mountainous country?
  3. What is the total area of Afghanistan?
  4. What kind of productions did Afghanistan export?
  5. What countries does Afghanistan border on?
  6. What is the biggest cities in the country?
  7. What is the capital of Afghanistan?

go-toefl.ru

 

 

to border on ҳамсарҳад будан, ҳаммарз будан
сonstituent таркиб, қисм, аъзо
to grow инкишоф додан, тараққӣ додан, пеш бурдан
commoditу маҳсулот, мол, ашё
to suffer зарар дидан, зиён кашидан, азоб дидан, алам (ҷафо) кашидан, ранҷ бурдан
climatic condition  шароити иқлим, шароити обу ҳаво
to stretch  тӯл кашидан, паҳн шудан, ёзидан
mountainous  кӯҳӣ
lake  кӯл
river  дарё
lofty  баландтарин, хеле баланд
 widely  намоён, ба таври васеъ, машҳур, шинохта
 to be dominated  ишғол кардан, ташкил додан, идора шудан
 terrain  замин, хушкӣ, ҷой, минтақа, мавқеъ
 mountain range  қаторкӯҳ, силсилакӯҳ
 to vary  тафовут доштан, фарқ кардан, тафриқа доштан
 variation  тафовут
 flowing  ҷорӣ, резиш
 roaring  пур, васеъ, пуроваз
to offer пешниҳод намудан, таклиф, (пешкаш, арз, тақдим) кардан
to mention  ном бурдан, номбар (зикр) кардан, гуфта гузаштан, қайд кардан
 salty  намакӣ, шӯр
to note қайд кардан, зикр кардан
glacier пирях
altitude баландӣ, теппагӣ
average миёна, мӯътадил
to hover гарм кардан, дам шудан, дар ҳолате қарор доштан
to drop паст шудан, поён рафтан
to display таҷассум кардан