US-and-UK-Fashion

FASHION IN USA AND BRITAIN – МӮД ДАР ИМА ВА БРИТОНИЁ

FASHION IN USA AND BRITAIN

Many British people don’t think about clothes very much. In Britain, as well as in the USA, men in offices usually wear suits and ties and women wear dresses or skirts (not trousers). Doctors, lawyers and business people wear quite formal clothes.
And in some hotels and restaurants men have to wear ties and women wear smart dresses. Jeans and open shirts are sometimes not allowed. It is difficult to say exactly what people wear in Britain and the States because everyone is different. If you are not sure what to wear watch what other people do and then do the same. Or ask the advice of a friend or your host. You’ll fell relaxed if you don’t look too different from everyone else.
British people just like to be comfortable. When they go out to enjoy themselves, they can wear almost everything. At theaters, cinemas and concerts you can put on what you oke – from elegant suits and dresses to jeans and sweaters.
In many ways, Americans are more relaxed than British people, but they are more careful with their clothes. At home or on holiday most Americans wear informal or sporty clothes. But when they go out in the evening, they like to look elegant.
In good hotels and restaurants men have to wear jackets and ties and women wear pretty clothes and smart hairstyles. But these days most people in Britain and the USA do not wear very formal clothes. But sometimes it is important to wear the right thing.

 1. British people don’t think about clothes very much, do they?
 2. What do British people wear to restaurant?
 3. What clothes do Americans wear on holidays?
 4. Do people in these countries often wear formal clothes?
 5. What is the difference between British and American fashion?formal – расмӣ
  trousers – шим
  smart – зебо, нафис, латиф, зариф, нозук, бонафосат, зирак
  to allow – иҷозат додан, рухсат додан
  hairstyle – тарзи ороиши мӯйсар

  МӮД ДАР ИМА ВА БРИТОНИЁ

  Бештари англисҳо ба либос на он қадар эътибор медиҳанд. Дар Бритониё ва ИМА мардҳо дар идора кастюм ва галстук мебанданд, занҳо бошанд курта ё юбка (на шим) мепӯшанд. Табибон, адвокат ва корчаллонҳо танҳо либоси расмӣ мепӯшанд.
  Дар баъзе меҳмонхона ва тарабхонаҳо мардҳо галстук мебанданд, занҳо бошанд куртаи нафис мепӯшанд. Пӯшидани ҷинс ва куртаи пешкушода дар баъзе мавридҳо манъ аст. Дар Бритониё ва ИМА перомуни пӯшиши муайяни мардум иттиллоъ додан мушкил аст, зеро ҳар кас алоҳида аст.  Агар Шумо дар интихоби либос мушкилӣ кашед, ба дигарон нигоҳ кунед ва ҳатман ҳамон тавр либос пӯшед. Ё худ аз дӯст ё роҳбар маслиҳат пурсед. Агар аз дигарон фарқ накунед, худро озод эҳсос мекунед.
  Англисҳо танҳо пӯшидани либоси мусоидро дӯст медоранд. Вақте ки онҳо ба кӯча барои хушҳолӣ мебароянд, ҳар навъи либосро мепӯшанд. Дар театр, кинотеатр ва консертҳо Шумо метавонед ҳар навъи либосро пӯшед, яъне аз кастюм ва куртаи босалиқа то ҷинсу свитер.
  Амрикоиҳо нисбат ба англисҳо ҳангоми пӯшидани либос худро озодтар ҳис мекунанд, лекин онҳо ба либос бештар эътибор медиҳанд. Амрикоиҳо дар хона ё ҳангоми истироҳат либоси ҳаррӯза ё варзишӣ мепӯшанд.   Аммо вақте ки шабона берун мебароянд, босалиқа ва зебо ба назар намуданро дӯст медоранд.
  Мардҳо бояд дар меҳмонхона ва тарабхонаҳои номӣ пиҷак ва галстук банданд, занҳо бошанд либоси зебо ва муйсарро хуб ороиш диҳанд. Аммо имрӯз мардум дар Бритониё ва ИМА либоси на он қадар содда мепӯшанд. Лекин бояд либоси вобаста ба ҷои мерафтаро пӯшид.