Environmental-pollution-1

ENVIRONMENTAL POLLUTION – ИФЛОСШАВИИ МУҲИТИ АТРОФ

ENVIRONMENTAL POLLUTION

People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in uncrowded rural areas and did not have pollution – causing machines. With the development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small areas, the problem has become more important.
Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960’s people have become alarmed with the danger of pollution.
Air, water, and soil are necessary for existence of all living things. But polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not be grown. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet.
Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil.
Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately. Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually.
Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting activities.

  1. Why wasn’t pollution such as a serious problem earlier?
  2. When have people become alarmed with the danger of pollution?
  3. What can environmental pollution cause?
  4. Why is pollution a complicated problem?
  5. Can pollution be stopped immediately?
  6. What can government and individuals do to reduce pollution?

environment pollution – ифлосшавии муҳити атроф
uncrowded – камаҳолӣ
rural – хоҷагии қишлоқ
pollution-causing – омилҳои ифлосшавӣ
crowded – сераҳолӣ, аҳолии зич
pollutants – пасмонда, партов, резгӣ, малафа
invention – кашфиёт
soil – замин, хок
existahce – ҳастӣ, вуҷуд, мавҷудият, ҳаёт, зиндагӣ
goods – мол
fertilizer – пору, нурӣ
pesticide – пестиидҳо  (заҳрҳои зидди ҳашароти зараррасон)
to grow – парвариш (калон) кардан, рӯёндан, ба воя расондан, сабзондан
crops – савияи хоҷагии қишлоқ
to ruin – вайрон (хароб) кардан, шикастан, табоҳ кардан
immediately – фавран, бетаъхир, якбора, дарҳол,зуд
to reduce – маҳдуд кардан, камтар кардан, хурдтар кардан, костан; паст кардан, суст кардан
gradually – тадриҷан, бо тадриҷ, оҳиста-оҳиста, кам-кам
to pass a law – қонун қабул кардан, қонун ҷорӣ кардан
enterprise – муассиса, идора, корхона
to take measures – чора дидан, чора андешидан
to persuade – розӣ кунондан, моил кардан, боварӣ ҳосил кунондан, бовар кунондан
activity – фаолият, кор, ҳаракат, амалиёт

ИФЛОСШАВИИ МУҲИТИ АТРОФ

Мардум ҳамеша муҳити атрофро ифлос мекунанд. Ҳатто солҳои охир масъалаи ифлосшавӣ муаммои ҷиддӣ ба ҳисоб намерафат. Мардум  дар ноҳияҳои кишоварзӣ суст мутараққӣ истиқомат менамуданд ва дорои мошинҳои ифлоскунанда набуданд. Бо баробари рушди шаҳрҳои саноатӣ, ки дар он шумораи зиёди партовҳо дар майдони хурд гузошта мешавад, ин муаммо нисбатан муҳим гардид.
Автомобил ва дигар кашфиёти нав мутаносибан муҳитро ифлос мекунад. Дар охири солҳои 60-ум мардум хатари ифлоскунии муҳити атрофро ҳис намуданд.
Ҳаво, об ва хок барои ҳастии кулли моддаҳои зинда муҳим аст. Гоҳо ҳавои ифлос метавонад сабаби беморӣ ва ҳатто марг гардад. Оби ифлос, моҳӣ ва дигар ҳайвоноти баҳриро нобуд месозад. Дар хоки ифлосшуда маҳсулоти кишоварзӣ парвариш карда намешавад. Ба ҷуз, муҳити ифлос зебоии табиати сайёраи моро халалдор мекунад.
Муаммои ифлоскунии муҳит мураккаб ва ҳам ҷиддӣ аст. Мошинҳо ҳаворо ифлос мекунад, аммо ба мардум имконияти таҳрикро медиҳад. Корхонаҳо ҳаворо ифлос мекунад, аммо барои аҳолӣ ҷои корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти заруриро медиҳад. Нуриҳо барои соҳаи кишоварзӣ зарур аст, аммо он таркиби хокро вайрон мекунад.
Ҳамин тавр, мардум бояд истифодаи моддаҳои муфидро кам кунанд, агар хоҳанд, ки ифлосшавии муҳитро якбора қатъ намоянд. Албатта шумораи зиёди аҳолӣ инро намехоҳанд. Гоҳо ифлосшавиро метавон оҳиста-оҳиста кам намуд.
Мардум ва муҳандисон метавонанд роҳи кам кардани партовҳои зараровари автомобил ва корхонаҳоро пайдо кунанд. Ҳукумат метавонад қонун барорад, ки корхонаҳоро барои андешидани чораҳо ҷиҳати кам кардани ифлоскунӣ маҷбур намояд. Шахсони алоҳида ва гурӯҳи одамон метавонанд барои боварибахш намудани корхонаҳо барои кам намудани навъҳои фаолияти боиси ифлосшавӣ гардида, ҳамкорӣ намоянд.