Vv

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Vv)

Vv

to vacuum – гард (чанг) кашидан

vacuum cleaner – мошинаи чангкашӣ

valley – водӣ

value – нарх, баҳо, арзиш, қимат

variation – тафовут

variety – мухталиф, гуногун

variety show – консерти эстрадӣ

various – рангорангӣ, мухталиф, мутафарриқа

to vary – тафовут доштан, фарқ кардан, тафриқа доштан

vast – фарох, васеъ, паҳн, калон, кушод

vast majority – аксарият, ағлаб, ҳама

vastly – бештар, ағлаб, аксар

vegetable garden – обчакорӣ, полез, панҷара, тавора, қаторак, шохбаст, замини зироатӣ

vehicle – мошин, воситаи интиқол

ventilation system – системаи ҳаводаро

vicar – доруфурӯш, дорусоз

vicar – кашиши (рӯҳонии) маҳаллӣ

vice versa – баръакс, чаппа, дигар хел, тамоман дигар

video facilities – толори видео, таҷҳизоти видео

viewer – тамошобин, бинанда

vigour – қувва, қувват, зӯр, иқтидор, қудрат, тавоноӣ

village – деҳа, қишлоқ

vinegar – сирко

violation – хато, ғалат, таҳриф, вайрон

violence – бераҳмӣ, золимӣ, сангдилӣ, бетараҳҳумӣ

violinist – скрипканавоз, ғиччакнавоз

virtually – ҳакикатан, амалан, дар амал, феълан, асосан

vogue – мод, мӯд

volcano – вулқон

volume – ҳаҷм, андоза, ҷузъ, ҷилд

voluntary – ихтиёрӣ

vote – овоз

to vote – овоз додан

voyage – сафар

vulnerable – нозук, суст, заиф