Ss

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Ss)

Ss

sacred – муқаддас

sacrifice – қурбонӣ

safety – бехатарӣ, амният, бехатар

sailing – бо киштии бодбондор гаштан

sailor – маллоҳ, дарёнавард, баҳрнавард

salad – салат

salting – шӯронидан

salty – намакӣ, шӯр

sand – рег

sanguine – зиндадил, ҳаётдӯст, шодком, хандонрӯй

satellite – моҳвора, радиф

to satisfy – таъмин кардан, қаноат кунондан, қонеъ гардонидан

sausage – ҳасиб

scarf – шарф, рӯмол

scholarship – идрор, стипендия

school leaver – хатмкунанда, хонандаи соли охир

science – илм

science fiction – фантастикаи илмӣ

to scold – дашном додан, ҳақорат кардан, мазаммат (сарзаниш, маломат) кардан

scone – нон, кулча

scores of films – даҳҳо филм

scores of young girls and women – шумораи зиёди духтарону занон

scrap paper – коғазкӯҳна

seal – гурбаи баҳрӣ

to seal – мӯҳр гузоштан, мустаҳкам кардан, устувор кардан

seaside – соҳили баҳр

season – фаслҳои сол

seasonally – аз рӯи мавсим, тибқи фаслҳои сол

seasoning – туршонидан

Secretary of State for Education – вазири маориф

section – фасл, боб, қисм

secular – дунявӣ

to secure  нигоҳ доштан, муҳофизат кардан

to seek (sought, sought) refuge – паноҳ (гоҳ) ҷустан

selfeducated – худомӯз, соҳибмаълумот

selfishness – худбинӣ, худпарастӣ

selfservice – худхизматӣ

self-sufficient – худбовар, мустақил, аз ҳар ҷиҳат омода

semi-arid – хушк

senior – калонӣ

sense – ҳис, эҳсос, ҳуш

sentenced to two yearsimprisonment – ба мӯҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум шудааст

to separate – ҷудо кардан, тақсим шудан

separate – ҷудо, алоҳида, танҳо, якка, тоқа

servant – хизматгор, пешхизмат, чокар, навкар

service industry – соҳаи саноат

to set up – таъсис додан, асос гузоштан

to settle – кӯчидан, ҳиҷрат кардан, сокин шудан, муким шудан, муҳоҷир шудан

settlement – шаҳр, деҳа, шаҳрак

settler – сокин, муқим, муҳоҷир

severe – сахт, бошиддат

severely – бошиддат, хеле, сахт, аз ҳад зиёд

shackle – шиканҷа, монеа, мушкилӣ

shake – коктейл  (нӯшокии ширини омехта ба машрубот ё шир)

shape – шакл, андоза, сохт

to share – ба ҳам дидан, шарик шудан

shark – наҳанг

sharply – зуд, ногаҳон

shaver – поку, устура, теғ

shellfish – моллюскҳо

shilling – шиллинг (тангаи англисӣ)

shooting – тирпарронӣ, тирандозӣ, оташфишонӣ

shuffle – пошна ба ҳам задан, шап-шап кардан, ширт-ширт (хишир-хишир) кардан

shuffling gait – қадамзании овоздор

to shut down – боз истодан, аз кор боз истодан, таваққуф кардан

sideboard – ҷевони зарф

sidewards – ба самти, ба сӯи, ба тарафи

silkworm  парашют

similar – монанд, шабеҳ

similiarity – шабоҳат, монанди

since that time – ҳанӯз

to sing – суруд хондан

singlefamily – ба сари як оила, як оила

sinks – поён шудан, фаромадан

to sit on deck – дар саҳни киштӣ нишастан

to sit up – хоб накардан, нишаста баромадан

situation comedy – лаҳзаи хандаовар

size – андоза,ченак

to skating – яхмолакпарӣ кардан, яхмолакбозӣ кардан

sketch – очерк, ҳикоят, ёддошт

skiing – чанаронӣ

to skiing – чанаронӣ кардан

skills and habits – маҳорат, тавоноӣ ва малакаву одат

skyscrapers – биноҳои осмонбӯс

SlavicGreekLatin Academy – Академияи славянӣ ва юнониву лотинӣ

to sledge – яхмолакбозӣ кардан

slice – бурда, порча, кулча, тикка, лӯнда

slim – хушқадду қомат, хушандом

slippery – лағжонак, ғеҷонак

smart – зебо, нафис, латиф, зариф, нозук, бонафосат, зирак

smoky – пурдуд, сердуд, дудолуд, дуднок

snowballs – барфкулӯла, лӯндаи барф, барфак

snowboarding – сноубординг (навъи варзиши зимистонаи олимпӣ)

snowf lake – барфак, зарраи барф

to socialize – алоқа (робита) доштан, рафту омад кардан (доштан), муносибат доштан, сӯҳбат кардан

sociology – фанни ҷамъиятшиносӣ

sofa – кат

soil – замин, хок

solitude – танҳоӣ, гӯшанишинӣ, хилватнишинӣ

to solve – ҳал кардан, бартараф кардан

soul – ҷон, рӯҳ, дил

soup – шӯрбо

sour milk – шири турш

source – сарчашма, манбаъ

southern region of Tajikistan – минтақаи ҷанубии Тоҷикистон

Soviet era – давраи шӯравӣ

spacious – васеъ, кушод, паҳновар, фарох, фаҳӯл

Spanish – испанӣ

spanning – масофаи хурд, миқдор, ченак, якҷоя

to speak over the phone – бо телефон сӯҳбат кардан

spectacular – ҷолиб, дилкаш, фарогир

to speed up – суръат додан, тезондан

to spend (spent, spent) – гузаронидан

to spend one’s leisure time – вақти фориғи хешро гузаронидан

spider – тортанак

to spin – зуд ҳаракат кардан, пуртаҳаррук будан

to splash – пошидан, пош додан

spring – баҳор

spring equinox – эътидоли шабу рӯз дар фасли баҳор

square – чоркунҷа, мураббаъ

stage – саҳна, намоиш

stamp – маркаи почта

standard of living – сатҳи дарозумрӣ, сатҳи зиндагӣ

standart lamp – торшер

staple food – маҳсулоти хӯрока, хӯриш, таоми миллӣ

to start for some place – ба сафар баромадан, равона шудан

state – давлатӣ, иёлот

to stay – зиндагӣ кардан, истодан, қарор доштан

steamboat – киштӣ

steamer – киштӣ, киштии бо буғ мутаҳаррик

stewing – дам карда пухтан (пазондан)

to stick (stuck, stuck) – часпондан, ширеш кардан

sting – газидан, неш задан, нешзанӣ

stock exchange – биржа

store – мағоза, шӯъба

stories on crime – мақолаҳо перомуни рӯйдодҳои ҷиноӣ

story – нақл, ҳикоя

stout – диловар, шуҷоатманд, шердил

stranger – дарвеш, ношинос

strawberry – тути заминӣ (қулфинай)

to stream out – шинокунон баромадан, ба рӯи об баромадан

to strengthen – маҳкам (мустаҳкам) кардан, устувор (пойдор) кардан

to stretch – тӯл кашидан, кашида шудан; паҳн шудан, ёзидан, дароз шудан

to strive for – саъй (кӯшиш) кардан, орзу кардан, ҷидду ҷаҳд кардан

stroke – хат, рах

to struggle – саъю кӯшиш намудан, мубориза бурдан, ҷанг кардан

study – утоқ, синфхона, идора

stuffed turkey – мурғи марҷони қиммашуда

sturdy – устувор, босубот, матин, тобовар, пурбардошт, боқувват

submarine – киштии зериобӣ

subordination – тобеъ, пайрав

to subscribe to a newspaper, magazine – ба рӯзнома ё маҷалла обуна шудан

subscription – обуна

subsequently – ҳамин тариқ, дар натиҷа, хулоса

substances – модда

substantial – муҳим, лозима, асосӣ, махсус

sub-tropical – суб-тропикӣ

suburbs – беруни шаҳр, атрофи шаҳр

success – муваффақият, пешрафт, барор, комёбӣ

successful – бомуваффақият, тавфиқ

successfully – бомуваффақият, комёб, пешрафт, дастовард

successive – минбаъда, баъдина, сонӣ, комёбӣ

sudden flash – хашм ё ғазаби ногаҳонӣ, ҷилои ногаҳонӣ

to suffer – зарар дидан, зиён кашидан, азоб дидан, алам (ҷафо) кашидан, ранҷ бурдан

suffice it to name – мукаммал ё ба қадри кофӣ номидан

to suggest – пешниҳод кардан, таҳия намудан, таклиф (пешкаш, арз ё тақдим) кардан

suitable – мувофиқ, муносиб, соз, боб, мутобиқ, қулай

summary – шарҳ, хулоса, тафсир, фишурда, чакида

summer – тобистон

sumptuous – қиматбаҳо, гаронбаҳо, қимат, гарон

sunbathing – зери офтоб сиёҳ шудан, офтоб хӯрдан

sunflower – офтобпараст

supermarket – мағозаи калон

superstition – хурофот

supplant – танг карда баровардан, аз миён бурдан, берун кардан, ишғол кардан, ғасб намудан

to support – мусоидат кардан, мадад расонидан, ёрӣ додан

surf – амвоҷ, талотум, мавҷҳои ба соҳил бархӯранда

surgeon – ҷарроҳ

Surkhandarya Province – вилояти Сурхондарё

to suspect – гумон (тахмин) кардан

suspense – интизорӣ, натиҷа, чашмдошт

Swat state – давлати Сват

sweets – ширинӣ, қаннодӣ

to swim (swam, swum) – шино кардан

to switch off  куштан, пахш кардан, хомӯш кардан

to switch on (off) the radio – даргирондан (хомӯш кардан)-и радио

to swot smth. – ҳиҷҷа кардан, тӯтивор ёд кардан, аз таҳти дил азхуд кардан

symbol – рамз, аломат, нишона

sympathy – ҳамдардӣ, дилсӯзӣ, ғамхорӣ, шафкат