Rr

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Rr)

Rr

racial prejudice – таассуби нажодӣ, хуруфотпарастии нажодӣ

racing – тездав, тозӣ, тезгард

radish – шалғамча

railroad – роҳи оҳан

rainbow – қавси қузаҳ, тирукамон, рангинкамон

raindrop – чакраи борон

rally – ҳодиса, рӯйдод, воқеа

rancher – фермер, заминдор

rapidly – зуд, босуръат, тез

rare – камёб, нодир, фавқулодда, ғариб

rather – беҳтар, бештар, аз ҳад, хеле

to rattle – ҷунбидан, такон хӯрдан

to reach – расидан, рафта расидан

readable – шавқовар, ҳавасовар, завқовар, ҳавасангез, бамаънӣ

readership – хонандагон, чиптаи хонанда

readyweighed and packed – дилкаш ва зебо муҷаҳҳазшуда

to realize – фаҳмидан, дарк намудан, эътироф (иқрор) кардан

to receive – қабул кардан, гирифтан, дарёфт кардан, ба даст овардан

receptions – қабули меҳмонон

recognition – эътироф, тасдиқ, иқрор

to recognize – эътироф намудан, дарк кардан, тан гирифтан

recorded history – таърихи китобат

to recreate – дам гирифтан, ҳаловат бурдан, вақтхушӣ кардан, вақтро бо хурсандӣ гузарондан

recreation – бозсозӣ, эҷод, хушҳолӣ, хушнудӣ

to rectify – ислоҳ кардан, беҳ намудан, инкишоф додан

rectructuring – бозсозӣ, барқарор намудан

to reduce – маҳдуд кардан, камтар кардан, хурдтар кардан, костан, паст кардан, суст кардан

to refer – фаҳмонидан, шарҳ додан,

to reflect – инъикос кардан

refrigerator – яхдон

refugee – муҳоҷир, сокин

regret – пушаймонӣ, афсӯс, тавба, надомат

regular – мунтазам, ботартиб

to reject smb. – рад (инкор) кардан

relative – хеш, табор, пайванд

release – ҷилд, ҷузъ, нашр, табъ

to release from prison – аз зиндон озод шудан

reliable – боварибахш

relic – ашёи қадима

religious groups – гурӯҳҳои динӣ

relish – ҳаловат бурдан, лаззат бурдан, чашидан

to remain – боқӣ мондан, мондан

to render – кӯмак (ёрӣ, мусоидат, мадад) кардан

to rent – ба иҷора гирифтан, киро кардан

rent – пардохти иҷораи хона, пардохти андози хона

to repair – таъмир кардан

replete – пур, пуропур, лаболаб, саршор, лабрез

replica – нусхаи ба асл баробар, нусхабадал

to represent – намоиш додан, ба намоиш гузоштан, муаррифӣ намудан

to require – талаб (иддао, тақозо) кардан, хостан, талабидан

to rescue smb. out of smth. – касеро наҷот додан

rescue team – гурӯҳи наҷот

research chemist – кимиёгар-муҳаққиқ

to reserve – эҳтиёт кардан, нигоҳ доштан, захира кардан, ишғол кардан

to reshape – тағйир додан

residential – манзил, зист, маскан

residential areas – минтақаҳои истиқоматӣ

residential districts – маҳаллаи истиқоматӣ

to resign – ба истеъфо баромадан

resort – истораҳатгоҳ, осоишгоҳ

to resort to smb. – ба касе муроҷиат кардан

respect for smb. – нисбат ба касе эҳтиром, ҳурмат, иззат

resplendent – дурахшон, тобон, ҷилонок, равшан

response – ҷавоб, посух

responsibility – масъулият, ҷавобгарӣ, ӯҳдадорӣ

restraint – худдорӣ, таҳаммул, тамкин

to restrict – маҳдуд кардан

to resume – аз нав барқарор (барпо) кардан, аз нав сар (ҷорӣ) кардан, таҷдид кардан

to retire – ба нафақа баромадан

to retire – нафақа гирифтан, нафақахӯр будан

to reveal – зоҳир (падидор, намоён) шудан, маълум кардан

Revolutionary War – муҳориба барои ба даст овардани истиқлолият

reward – мукофот, инъом, ато, тӯҳфа, ҳадя

rewrite man – муҳаррири адабӣ

rice – биринҷ

rich oil fields – конҳои бойи нафт

richness – ғановат, боигарӣ

ring – ангуштарӣ

ripe– пухта, расида

ritual – расму оин, маросим, одат

river – дарё

to roam – гаштан, гаштугузор кардан, сарсарӣ гаштан

roaring – пур, васеъ, пуроваз

roast meat – гӯшти зирбида, гӯшти бирён

roasting – пухтан, зирбонидан

rock climbing – шӯхпаймоӣ

roof – бом

round of duties – доираи вазифаҳо, доираи ӯҳдадориҳо

route – маршрут, хатти сайр

routinely – мунтазам, ба таври интизом

to ruin – вайрон (хароб) кардан, шикастан, табоҳ кардан

to rule – ҳукмронӣ кардан, идора кардан, роҳбарӣ намудан

ruler – ҳоким, ҳукмдор, фармондеҳ, садр, сардор

runways – майдони парвозу фуруд

rural – хоҷагии қишлоқ