Pp

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Pp)

Pp

to paddle – об пошидан

painful – дарднок, аламнок

painter – рассом, наққош, суратгир

painting(s) – сурат, расм, лавҳа, тасвир, манзара

palmistry – хиромантия  (аз рӯи хатҳои кафи даст фол кушодан)

Pamir plateau – паҳнкӯҳи Помир

pamphlet – рисола, китобча, брошюра

paradise – ҷаннат, биҳишт

parcel – марсула, таҳвил

to partici pate – иштирок кардан, ҳамроҳ шудан, ширкат варзидан

particular – хоса, алоҳида, махсус, вижа

particularly – хоса, ба вижа, хусусан, махсусан

partnership – ҳамкорӣ

to pass a law – қонун қабул кардан, қонун ҷорӣ кардан

passenger – мусофир, муҳоҷир

passion – аз ҳад зиёд, хеле, маҳбуба

passive – бефаолият, беҳаракат, суст, беғайрат, бепарво

patience – сабр, тобу тоқат, таҳаммул, бардошт

patio – ҳавличаи дохилӣ, хоначаи дохилӣ

patron – доман, ҳомӣ, мудофеъ, муҳофиз, пуштибон, парастор

to pave – фарш кардан, сангфарш кардан

to pay attention – диққат додан, аҳамият додан

to pay attention to smth. – ба чизе диққат додан

peace – сулҳ, оштӣ

peace agreement – созишнома, сулҳнома

peach – шафтолу

peak – қулла, баландӣ

pear – нок

pen-friend – дӯсти мукотиб

penname – тахаллус

perfect – комил, баркамол, мукаммал

performance – намоиш, сеанс

performing arts – санъати иҷрои ин ё он амал

periodical – матбуоти даврӣ

permission – иҷозат

perpendicularly – ба таври перпендикуляр

persecution – таъқиб, пайгирӣ, тафтиш

personality – шахсият

to persuade – розӣ кунондан, моил кардан, боварӣ ҳосил кунондан, бовар кунондан

pesticide – пестиидҳо  (заҳрҳои зидди ҳашароти зараррасон)

petrol – бензин, сӯзишворӣ

phonograph – фонограф  (асбоб барои қайди овоз)

photography enthusiast – ҳаваскори сурат, ҳаводори расму сурат

pie – пирог, кулчаи ширин

pieeating/watermeloneating contests – мусобиқаи хӯриши зиёди кулчаи ширин ё тарбуз

pig – хукбача, хукча

pigeon – кабӯтар

pilaster – пилястра  (сутуни чоркунҷаи як тарафаш ба мағзи девор ҷой гирифта)

pilgrimage – зиёрат, сафар

pilot – обдон, роҳнамои киштӣ, роҳбалад

pit – амфитеатр (аввалин дар Рим)

pizzeria – мағозаи питса

place of worship – саҷдагоҳ

to plague – ба фалокат ё балое гирифтор кардан, ба мусибат гирифтор кардан

plague – тоун, вабо

plain – безеб, хунук

plain books – китобҳои бадеӣ

plant – корхона, завод

plaque – лавҳа, варақа, тахта

plateau – паҳнкӯҳ, пуштакӯҳ

platitude – фач, бемаънӣ, сафсата гуфтан

to play – навохтан

play – песа

to play a game of chess – шоҳмотбозӣ карданд

playwright – драманавис

plenty of – маҷмӯъ, зиёда аз, якчанд, шумораи …

plum – олу

to plunge – гирифтор шудан

pocket – киса

poetry – назм, шеър, ашъор

poison – заҳр

poker – оташков, оташковак, оташгирак

to polish – пардоз (шаффоф, сайқал, ҷило) додан

political and religios beliefs – эътиқоди сиёсӣ ва динӣ

pollutants – пасмонда, партов, малафа

to pollute – чиркин (касиф, ифлос, олуда) кардан, олудан

pollution – ифлосшавӣ

pollution-causing – омилҳои ифлосшавӣ

poodle – пудел  (як навьи саги хонагии ҷингиламӯй)

poor – камбағал, камбизоат

pop music – поп-мусиқӣ

poppy – лолақизак

popular – шинохта, оммавӣ, маъруф

population – аҳолӣ

to portray – расм кашидан, тасвир кардан

portrayal – тасвир, сурат, намуд, расм

to possess – соҳиб (молик) будан, дар ихтиёр доштан, доштан

possum – опоссум (калламуши думдарози америкоӣ)

to post – овезон кардан, овехтан, афроштан

to post – тавассути почта ирсол кардан

poster – плакат

potatoes – картошка

poverty – камбағалӣ, муҳтоҷӣ, қашшоқӣ, бенавоӣ, фақирӣ, камбизоатӣ

power – қувва, тавоноӣ

powerful – тавоно, пурзӯр, бузург

prairie – дашти васеъ, прерия

praised – таърифӣ, мадҳ, шоистаи ситоиш, арзанда

to precede – пеш гузаштан (рафтан), пешдастӣ кардан, бартарӣ (афзалият) доштан

preceeding week – ҳафтаи гузашта

precious – қиматбаҳо, арзанда, муҳим, зарур, бебаҳо

precise – аниқ, саҳеҳ, дуруст, дақиқ

predominantly – асосӣ, муҳим, хоса, хусусан, махсусан, аз рӯи зарурат, ба таври асосӣ

to prefer – афзал (беҳтар) донистан, тарҷеҳ додан

prehistoric – пеш аз таърих, хеле қадим, атиқа

preparation – тайёрӣ, омодагӣ

to present – тақдим кардан, тӯҳфа додан, додан, овардан, расондан, кардан

to preserve – нигоҳ доштан, муҳофизат кардан

prevalent – фарох, васеъ, паҳн, калон, кушод

priest – рӯҳонӣ, роҳиб

primary – ибтидоӣ

prime minister – сарвазир

primitive – сода, оддӣ

to print – чоп (табъ, нашр) кардан, ба табъ расондан

printed – чопшуда, нашршуда, табъшуда, чопӣ, матбӯъ, ба табъ расида, ба чоп расида

prison – ҳабсхона, зиндон

to proceed – идома додан, инкишоф ёфтан, аз нав сохтан

to proclaim – эълон (маълум) кардан

profit – даромад, фоида, суд, нафъ, манфиат, фоидаи холис

profitable – бодаромад, даромаднок

programmer – барноманавис

project – лоиҳа

promptly – зуд, тез, таъҷилӣ, босуръат

property – мол, мулк, молу мулк, амвол, боигарӣ, давлат, моликият

proportion – таносуб, нисбат, муносибат

prospective – оянда, минбаъда, дигар, отия

to protect – муҳофизат кардан, ҳифз намудан, нигоҳ доштан

protestant denominations – таълимоти протестант, равияи протестант

proud – фахр, боифтихор, ифтихорманд, сарбаланд, сарфароз

to provide – додан, ба ихтиёр гузоштан, имконият додан, гузоштан, ҳавола кардан

to provide – додан, ба ихтиёр гузоштан, имконият додан, саҳм гузоштан

province – вилоят, музофот, губерния  (воҳиди маъмурию минтақавии Русия ва Иттифоқи Шӯравии то ба ноҳияҳо ҷудошаванда)

provision – ҳолат, вазъият

psychologist – рӯҳшинос, равоншинос

public opinion – назари умум, диди омма

public school – мактаби хусусӣ

public station – стансияҳои оммавӣ

publication – нашр, чоп, табъ, интишор, нашрия

publiclyowned industries – соҳаҳои саноати дар ихтиёри  давлат буда

to publish – нашр (чоп, табъ) кардан, аз чоп баровардан, ба табъ расонидан

puddle – кӯлмак, ҷӯйбор, ҷӯйча

pumpkin – каду

puppet theatre – театри лӯхтак (лӯхтакбозӣ)

to purchase – харидан, харид кардан

purification – полоиш, софкорӣ, тоза кардан

purity – тозагӣ, назофат, покизагӣ, покӣ, софӣ

to push – тела додан, такон додан