English - Tajik. Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Oo)

English – Tajik. Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Oo)

English – Tajik. Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Oo)

Letter Oo

oaths – қасам, савганд, аҳд

oats – ҷави русӣ, ҳуртумон

obesity – фарбеҳӣ

obligatory – ҳатмӣ, воҷиб, лозим, зарурӣ

observation – мушоҳида, назорат, нигоҳ

to observe daily prayer and dietary restrictions – рӯзона намоз хондан ва рӯза доштан

occasion – маросим, рӯйдод, ҳодиса

occupation – шуғл, машғулият, кор, фаолият

to occupy an outstanding place in – мавқеи хосаро ишғол намудан

to occur – ба вуҷуд омадан, воқеъ шудан, рӯй додан

odd – ғайриоддӣ, фавқулодда, ғайримуқаррарӣ

to offend – ранҷондан, озор додан (расондан), озурдан, хафа кардан

to offer – пешниҳод намудан, таклиф, (пешкаш, арз, тақдим) кардан

office – идора

office hours – соатҳои корӣ, лаҳазоти корӣ

official – расмӣ, асл

official language – забони давлатӣ

oil – нафт, равған

on behalf of – аз номи касе, шахсе

on sale – ба фурӯш

on the other bank – дар соҳили дигар

to operate – идора кардан, ба кор овардан, ҷарроҳӣ кардан, амалиёти ҳарбӣ гузаронидан

operating costs – ҳароҷот, харҷ, сарф

opportunity – имкон, имконият, эҳтимолият, имтиёз, бартарӣ

opposite – рӯ ба рӯи, дар муқобили

opposition – мухолифат

order – орден, нишон

origin – пайдоиш, асл, падида

orphanage – сағирхона, ятимхона

orthodoxy – православӣ

outdoor activities – машғулиятҳои беруна, навъи варзиши беруна

outdoor winter sports – навъҳои варзиши зимистона дар боргоҳи кушод

outer space – фазои кушод, беканор

outlook – доираи назар, дараҷаи дониш, савияи фаҳм, ҷаҳонбинӣ

out-of-doors – дар кӯча, берун аз хона

outstanding – маъруф, намоён, машҳур, муҳим

oversight – назорат, мушоҳида, ғафлат, муоина

to overtake – пеш гузаштан

to overwhelm – рӯҳафтода сохтан, зиқ кардан, ба ҷон расондан, афсурда (безор) кардан, муддате фушурдан (фишор додан), андак зер кардан

oxigen – оксиген

ozone – озон

to own – соҳиб (молик) будан, тасарруф кардан, дар ихтиёр доштан