Nn

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Nn)

Nn

nasty – воҳиманок, бадвоҳима, даҳшатнок, мудҳиш, тира, хира

national football team – дастаи миллии футбол

natural conditions – шароити табиат

natural resources – захираҳои табиӣ

natural sciences – фанҳои табиатшиносӣ

nature – табиат

navigator – баҳрпаймо, баҳрнавард, маллоҳ

nearly – тақрибан, тахминан

nearly – хоса, махсусан, наздик, тақрибан, қариб

necessary – зарурӣ, лозим, воҷиб, даркорӣ, муҳим

necessary pieces – лавозимот

to need sth. – талаб (иддао, тақозо) кардан, хостан, талабидан

network of roads – шабакаи роҳҳо

nevertheless – ба ҳар ҳол, бо вучуди ин, бо ин ҳама

New Zealander – шаҳрванди Зелядияи нав

newlyweds – навоиладорон

newscast – шарҳи ахборот

newssheet – варақа

no tracewas found – изе … ба назар нарасид

noble – хайрхоҳ, дасткушод, бузург, фарзона

not without pleasure – бе ҳаловат не

to note – қайд кардан, зикр кардан

novel – роман

nuclear war – ҷанги ҳастаӣ

nuclear weapon – яроқи ядроӣ

nun – роҳиб, шайх