Mm

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Mm)

Mm

machinery – техника

magazine – маҷалла

to maintain – нигоҳ доштан, маҳфуз будан, ҳифз намудан

maintenance – муҳофизат, ҳифз, дастгирӣ, кӯмак, мусоидат

major – асосӣ, муҳим, бузург, калон

to make a choice – интихоб намудан

to make for – мусоид будан, мутобиқ шудан

to make good progress in smth. – ба муваффақият ноил шудан

to make smth. out – аз ӯҳдаи коре баромадан, дарк кардан

to make up – иборат будан, таркиб ёфтан

to make up – сохтан

to make up – ташкил додан, иборат будан, шомил будан

to make up with smb. – бо касе оштӣ шудан

makeup editor – муҳаррир

managing director – роҳбар, роҳнамо, мудир, маъмур

manner – хӯ, ахлоқ, одоб, рафтор, муносибат

manufacturing industry – саноати маснуотбарор

Maori – забони маорӣ

marble – мармар, санги мармар

to mark the end of – хотима бахшидан

marriage – издивоҷ, никоҳ, ақди никоҳ

marriage occasions – маросими никоҳ ё арӯсӣ

marsupial – ҳайвоноти халтадор

marvellous – соҷибҷамол, хушсурат, хушнамо

mass – муноҷот, намози пешин,

to mass – ҳаракат кардан, омадан, равона шудан

mass media – васоити ахбори омма

mass media, mass communications – воситаҳои ахбори омма

meanness – разолат, сафилӣ, пастӣ, лаинӣ, номардӣ, беномусӣ, фурӯмоягӣ

to measure – андоза (чен, таноб) кардан, санҷидан

measure – ченак, андоза

medieval – асримиёнагӣ

medium – воситаи мубодила, миёнарав

meeting – вохӯрӣ

membership – узвият

to mend – таъмир кардар

to mention – ном бурдан, номбар (зикр) кардан, гуфта гузаштан, қайд кардан

merit – эътибор, шаън, қадру қимат, манзалат

merry – шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хандон, хушҳол, масрур

merrymaking – тантанавор

messenger boy – хаткашон, хатбар

midnight – нисфи шаб

military – ҳарбӣ

to milk the cow – гов дӯшидан

mineral deposits – минералҳои зеризаминӣ

mining – кӯҳканӣ, ихроҷи маъдан, кандани кон

minority – ақаллият

mirror – оинаи рӯбинӣ, оина

miser – хасис, мумсик

misfortune – нобарорӣ, нокомӣ

to mix up – омехта кардан

to modernize – нав кардан, таъмир кардан

modest – хоксор, фурӯтан, шикастанафс, ноарзанда

monarchy – монархия, ҳокимияти мутлақ

monastery – дайр

month – моҳ

monthly – ҳармоҳа, моҳ ба моҳ, моҳона

moon – моҳ, қамар

moral integrity – ахлоқи ҳамида

mosque – масҷид, ибодатгоҳ

mother tongue – забони модарӣ

motley – рангоранг

mountain climbing – кӯҳнавардӣ

mountain range – қаторкӯҳ, силсилакӯҳ

mountaineering – кӯҳнавардӣ

mountainous – кӯҳӣ

mountainous peninsula – нимҷазираи кӯҳӣ

to move – кӯчидан, кӯч кардан, ҳаракат кардан

movie audience – толори кино, толори пур аз тамошобинон

moving pictures – расм ё тасвирҳои мутаҳаррик

mulberry tree – дарахти тут

mummies – мӯмиёҳо

murmur – ҳаёҳуй, мағал, ғалоғула, ғавғо, шавшув

musical epics – мусиқии эпикӣ

mutton – гӯшти барра

mystery – сир, роз

myth – афсона, асотир