Ii

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Ii)

Ii

I didn’t have to hurry – ман саросема намешудам

icecream – яхмос

idiom – идиома, ибораи рехта

idventure – ҳодиса, воқеа, саргузашт, моҷаро

image – тимсол, образ, талъат, қиёфа, симо, тимсол, тасвир

to imagine – тасаввур кардан, аз хаёл гузаронидан, ба хотир омадан

immediately – фавран, бетаъхир, якбора, дарҳол, зуд, бо зудӣ

immortal – боқӣ, ҷовид, абадӣ

to impose taxes – андоз ситонидан

impossible – имконнопазир,  номумкин, аз имкон берун, маҳол

to impress – таъсир бахшидан, муассир будан, ба тааҷҷуб овардан

impressive – муассир, таъсирбахш, тааҷҷубовар

impressive example – намунаи беҳтарин

imprisonment – ҳабс

to improve – беҳтар (хубтар) кардан, инкишоф додан, тараққӣ намудан, рушд намудан

to improve smth. – инкишоф додан, беҳтар намудан

improvement – такмил, рушд, инкишоф, беҳтар шудан

in conclusion – хулоса, хуллас

in the oldfashioned way – ба тариқи васоит ё таҷҳизоти кӯҳна

in the shade – зери соя, номаълум, норавшан

to inaugurate – кушодан, фатҳ намудан, ифтитоҳ

to include – дар бар гирифтан, иборат будан, таркиб ёфтан

inclusion – дарҷ кардан, дохил (ҳамроҳ) кардан

to increase – калон (дароз, васеъ) шудан, вусъат ёфтан

incrediable – ҳайратангез, аҷиб, аҷаб, тааҷҷубовар, аҷоиб

incumbent – ҳизб, гурӯҳ

independence – истиқлолият, мустақилият

independent – мустақил

Indians – ҳиндуён

indication – киноя, ишора, аломат

indoor games – бозиҳо дар дохили бино

to indulge in – муштоқ (саргарм) шудан, ба шавқ омадан

industrialization – инкишофи соҳаи саноат

industry – саноат

inexhaustible – бепоён, беинтиҳо, қувваи беинтиҳо

to influence – таъсир кардан (расондан), нуфуз доштан

influence – таъсир расонидан, муассир будан

infrastructure – инфраструктура

inhabitant – аҳолӣ, шаҳрванд, сокин, истиқоматкунанда

to initiate – шинос (ошно, муаррифӣ) кардан, хабардор (бохабар) кардан, ҳамроҳ кардан, иштирок кунондан, ворид кардан

injustice – беинсофӣ, беадолатӣ, рафтори ноҳақ

inner world – дунёи дохилӣ, олами дохилӣ

to inspire – илҳом бахшидан, талқин додан, ташфиқ кардан

to install – насб кардан (барнома), ба низом (танзим) даровардан

instrument – асбоби мусиқӣ

insufficient – нокифоя, ғайрикофӣ, кам, нобасанда, ноқис

insular – ҷазира

intellect – акл, хирад, фаҳм, зеҳн

to intend – хостан, ният (қасд) доштан, қасд кардан, дар фикри коре будан, азм кардан

intention – ният, қасд, мақсад, азм

interaction – ҳамкорӣ, якҷоя амал кардан, таъсири (амали) мутақобила

to interfere – мудохила (дахолат) кардан, ҳамроҳ шудан

to interpret – тафсир додан, шарҳ додан, тарҷума кардан

interpreter – тарҷумон, мутарҷим

to interview – мусоҳиба гирифтан, интервю  гирифтан

to introduce – шинос кардан, муаррифӣ кардан, шиносонидан

invader – истилогар, ғосиб

invasion – ҳуҷум, тохтутоз

invention – ихтироъ, кашфиёт

to invest – саҳм гузоштан, маблағ гузоштан

investigation – тадқиқ, тафтиш, таҳқиқ

invite – даъват кардан

to involve – ҷалб кардан, кашидан, мураккаб кардан, дарбар гирифтан

Irish – ирландӣ

iron ore – маъдани оҳан

Iroquois Indians – ҳиндуҳои қабилаи Ирокез

irresistible – муқовиматнопазир, рафънопазир, пурзӯр

is situated – ҷойгир аст, воқеъ аст

island – ҷазира

isle – ҷазира

issue – нашр, чоп, масъалаҳои баҳсталаб, мушкилӣ, камбудӣ

it hardly needs commentary – ба шарҳу эзоҳ эҳтиёҷи андак дорад

It would be no exaggeration  to say – агар бигӯем, ки … пас, он муболиға нахоҳад шуд

it’s a pity – афсус, боиси таассуф

it’s an open secret – ба ҳамагон маълум аст, ки …

it’s fun – Аҷоиб! Хандаовар! Тааҷҷубовар!