Gg

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Gg)

Gg

garment – либос, пӯшок

gas – газ

to gather – ҷамъ омадан, ғун кардан, якҷоя шудан

generally – дар маҷмӯъ, умуман

to generate – таваллуд кардан, тавлид (пайдо) кардан, ба вуҷуд овардан, насл додан

generation – насли наврас, авлод, аҷдод, насаб, нажод

generous – олиҳиммат, ҷавонмард, боҳиммат, саховатманд

genre – жанр, услуб, шева

genres of music – жанрҳои мусиқӣ

to get along with – ба тартиб овардан, дуруст кардан, соз (ҷӯр) кардан, ба соз даровардан

to get into debt – ба қарз ғӯтидан, қарз гирифтан

to get wet through – сар то по тар шудан, шилтиқ шудан, нам кашидан, нам гузарондан

to get… ready for… – ба чизе омода шудан, тайёр шудан

Ghalcha – ғалча, навъи забон дар Помир

ghost – рӯҳ, тимсол, сиёҳӣ

gift – қобилият, истеъдод, маҳорат, ҳунар, малака

gift – тӯҳфа, ҳадя

to give coverage – равшан (мунаввар) кардан

to give preference to – афзал (беҳтар) донистан, авлотар шумурдан

to give preference to smth. – тахмин кардан

to give smb. board and lodging – паноҳ (сарпаноҳ) додан, ҷой додан

to give up – партофтан, ҳаво додан

glacier – пирях

glamour – дилрабоӣ, ҷозиба, фатонат

glaring – сӯзон, тафсон, доғ

glider – планер, ҳавопаймои бе мотор

gliding – варзиши планерӣ

global language – забони ҷаҳонӣ, забони васеъ паҳншуда

gloomy – торик, тира, хира

to glorify – мадҳ (ситоиш) кардан, мадҳу сано гуфтан, таърифу тавсиф кардан

glorious – дурахшон, тобон, ҷилонок, равшан

gloves – дастпӯшак

to go boating and swimming – бо қаиқ шино кардан, дар дарё ё кӯл шино кардан

to go for hikes in the mountains – ба сӯи кӯҳ сайругашт кардан

to go in for sports – бо варзиш машғул шудан

to go on date – ба вохӯрӣ рафтан

to go round the city – дохили шаҳр пиёда гаштан

to go shopping – ба харид рафтан

to go sightseeing – ба тамошои ҷойҳои ҷолиби диққат рафтан

to go skating and skiing – яхмолакпарӣ ва чанаронӣ кардан

to go to bed – хоб кардан

to go to school – дар мактаб таҳсил кардан

gold – тилло, тиллоӣ, заррин

goods – мол

gorgeous – бошукӯҳ, боҳашамат, аъло, башаън

to govern – ҳукмронӣ кардан, идора кардан

governing body – шӯрои маъмурият

government – ҳукумат

governor general – генерал-губернатор

to grab – гирифтан, даст задан, дошта гирифтан, чанг зада гирифтан

grade – синф

gradual – табриҷӣ, оҳиста-оҳиста

gradually – тадриҷан, бо тадриҷ, оҳиста-оҳиста, кам-кам

to graduate – хатм кардан

granny – модаркалон

great majority – аксар, ағлаб, бештар

greed – ҳирс, тамаъ, бахилӣ, мумсикӣ, зихнагӣ

Greek – юнонӣ

green – кабудӣ, сабзавот, гиёҳ

grievance – даъво, иддао, талаб

grip – чолокӣ, печон, маҳорат, ӯҳдабароӣ, кордонӣ

groom – домод

to grow – инкишоф додан, тараққӣ додан, пеш бурдан

to grow – парвариш (калон) кардан, рӯёндан, ба воя расондан, сабзондан, афзудан

to grow tired of… – аз чизе монда (хаста) шудан ё безор шудан

grown-ups – болиғ, қадрас, калон, бавоярасида

to guarantee – кафолат додан, кафил шудан, таъмин кардан

to guess – тахмин кардан, гумон кардан, фарз кардан

guidance – роҳбарият, роҳбарон, маъмурият

to guide – бурдан, идора кардан, роҳнамоӣ кардан, роҳбалад шудан

guide to TV program – намоиши барнома

gun – милтиқ, туфанг