Ff

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Ff)

Ff

fabrics – матоъ, газвор

fabulous – беҳтарин, ҳаяҷоновар, ҳайратангез

facade – намо

facelift – навсозии беруна

facilities – хизматрасонӣ, таҷҳизот, асбобу анҷом

fairy – парӣ, соҳира

falak – фалак

to fall ill – бемор шудан, касал шудан

to fall in love with each other – ошиқ шудан, дӯст доштан, маъшуқ шудан

false – дурӯғ, кизб

fame – шаън, шараф, шӯҳрат

famous – машҳур, маъруф, номӣ, намоён

fashion – мод

fashion trends – ғояи мод, тамоюли мӯдӣ

to fast – рӯза доштан, даҳон дастан

fat – равған, фарбеҳ

favor – маъқул, писандида, кӯмак, қулай

to favour – афзал (беҳтар) донистан, авлотар шумурдан, тарҷеҳ додан

favourite – дӯстдошта, писандида, азиз, маҳбуб, сара

feast – ид, ҷашн, тантана

feast – таҷлил (тантана, ҷашн) гирифтан

feature – хусусият, вижагӣ, нишондод

feature film – филми ҳунарӣ

federation – федератсия

to feed (fed, fed) – хӯрок (ем) додан, хӯронидан

to feel – ҳис, эҳсос намудан, дарк кардан

to feel sorry for smb. – барои касе ҳамдардӣ баён намудан

to fell into – гирифтор шудан

femininity – назокат, латофат, нафосат

Fergana valley – водии Фарғона

ferryboat – киштии гузора

fertilizer – пору, нурӣ

festival – фестивал

fibre – хӯроки табиӣ

fiction – адабиёти бадеӣ, асари бадеӣ

to fight (fought) – ҷанг кардан, ҷангидан, муҳориба кардан, мубориза бурдан

fighting – мубориза, муҳориба, ҷанг

finger of land – қитъаи замин

fireplace – оташдон, оташдони деворӣ

firework – салют, фейерверк

fire-worshipers – оташпарастон

firm – ширкат

firm gait – қадамзании устувор

to fish – моҳӣ доштан

fishing grounds – ҷойҳои сермоҳӣ

to fix – муайян кардан, муқаррар кардан, таъмир кардан

to flee – гурехтан, фирор кардан, тарк кардан

flexibility – чандирӣ, қаишӣ, печонӣ

flight – парвоз

flowing – ҷорӣ, резиш

to flunk an exam – аз имтиҳон афтондан, гардондан

to focus – мавриди диққат қарор додан, фикрро ҷамъ кардан

fog – туман, низм

folk – халқӣ

to follow the advice – ба инобат гирифтан, пайравӣ кардан, гӯш кардан, қабул кардан

follower – тобеъ, пайрав

folly – аҳмақӣ, аблаҳӣ, беақлӣ, ҳамоқат, бефаросатӣ

for instance – масалан, аз ҷумла, аз қабили, минҷумла

for the first course – барои якум (таом), дар таоми аввал

for us to learn about them – то ки мо дар бораи эшон маълумот гирем

to forecast – пешгӯӣ кардан

forecast – пешгӯӣ, пешбинӣ

forefather – гузашта, пешин, салаф, аҷдод

forehead – пешонӣ

foreign – хориҷӣ, аҷнабӣ

foreign (international, world, external) affairs (events) – рӯйдод ё ҳодисаҳои хориҷӣ, рӯйдод ё ҳодисаҳои бурунмарзӣ

foreign affairs – корҳои хориҷӣ

to forget – фаромӯш кардан, аз хотир баровардан

formal – расмӣ

former – собиқ

former school-mates – собиқ ҳамсинфон, собиқ дӯстони мактабӣ

former soviet union – собиқ Иттиҳоди шӯравӣ

fort – қалъа, ҳисор, истеҳком

fortunetelling – фол кушодан

founder – асосгузор, муассис

founding fathers – падар – муассисон

foyer – фойе  (ҷои гардиш ва дамгирӣ дар театр, кино)

fragrance – бӯйи хуш

fraternity – бародарӣ, дӯстӣ

freckle – доғи кунҷитак

freedom – озод, озодӣ

to freeze – ях бастан, ях кардан, хунук кардан

freeze – ях кардан, ях бастан

friends and relatives – дӯстону пайвандон

frolic – шӯхӣ, шодӣ, шодмонӣ, сурур, хурсандӣ, хушҳолӣ

from dawn to dusk – аз субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб

frontage – намо

frying – зирбонидан, сурх кардан, бирён кардан

fues – сӯзишворӣ

fume – дуд

to fund – маблағ гузоштан, саҳм гузоштан, пардохтан

funeral – дафн, ҷаноза, маросими дафн (ҷаноза), маросими ба хок супурдан

funny – хандаовар, масхараомез, тамасхуромез

furniture – асбоби бисоти хона, таҷҳизот

future – оянда

futurism – футуризм (ҷараёни шаклпарастоне, ки дар санъат ва адабиёт дар ибтидои асри ХХ дар Италия ба вуҷуд омада буд ва рӯҳияи буржуазиро ифода мекард, дар Русияи пешазинқилобӣ бошад равияи адабии буржуазӣ)