Ee

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Ee)

Ee

to earn – фоида ба даст овардан, бозёфт кардан

to earn a mark for the answer – баҳо гирифтан, ба ивази ҷавоб баҳо гирифтан

earth tremos – заминларза, заминҷунбӣ

eastern – шарқӣ

ecumenical – экуменикӣ (таълимоти масеҳӣ)

education – маълумот, маориф

effort – кӯшиш, саъй, саъю кӯшиш, зӯрзанӣ, ҷидду ҷаҳд

either … or – ё, ё ин ки, ё худ

election – интихобот

electric heater – гармкунаки барқӣ

electric power – қувваи барқ

electrical appliances – таҷҳизоти маишӣ

electricity – қувваи барқ, барқ

embassy – сафоратхона

embodiment – таҷассум, муҷассамшавӣ, таҷассумёбӣ

embroider – гулдӯзӣ (ироқидӯзӣ) кардан

to emerge – пайдо шудан, намудор (аён, намоён) шудан, падид омадан, зуҳур кардан, зоҳир шудан

emission – партов

empire – империя, сулола

to employ – ба кор таъмин кардан, вазифа додан, истифода намудан

to empty – ғорат (хоку туроб, хонасалот, хонабардӯш) кардан, холӣ кардан

empty – холӣ, фориғ

to encourage – рӯҳбаланд кардан, рӯҳ бахшидан, илҳом додан

endorse – ба қафои ҳуҷҷат имзо гузоштан

energy – қувваи барқ, қувва, муқовимат

engine – мотор, муҳаррик

to enjoy – истироҳат кардан, роҳат кардан, дам гирифтан, чашидан, лаззат бурдан, ҳузур кардан, айшу ишрат (кайфу сафо) кардан, нӯши ҷон кардан, писанд дидан, маъқул донистан

to enjoy a wonderful view of – аз намуди зебои … ҳаловат бурдан

to enjoy doing smth – аз иҷрои коре ҳаловат бурдан

to enjoy oneself – вақти хешро хуб гузаронидан

enjoyable – хуш, форам, гуворо, дилписанд, хушмазза, лаззатбахш, мужда, (хабари хуш) оваранда

enormous – бузург, азим, зиёд, бешумор, калон

to enrol – дохил шудан

enterprise – муассиса, идора, корхона

to entertain – хурсанд (хушнуд, хушвақт) кардан, шод кардан, истироҳат кардан

entertaining – шавқовар, хурсандибахш, хурсандиовар, ҳаловатбахш

entertainment – хушҳолӣ, ҳаловат, вақтхушӣ, истироҳат, тамошо

enthralling – ҷозибанок, ҷаззоб, дилрабо, дилкаш, дилангез

enthusiasm – бо таваҷҷӯҳи хоса, бо эҳсоси баланд

enthusiasm – шавқу завқ, хурсандӣ, ваҷд, ғайрат, ҷидду ҷаҳд, ҷӯшу хурӯш, рӯҳбаландӣ

enthusiast – одами боғайрат (пурҷӯшу хурӯш, рӯҳбаланд)

entire – том, мутлақ, комил, мукаммал, куллӣ

entrance – даромадгоҳ, роҳи даромад, дари даромад

entrance – қабул, дохилшавӣ, ворид

entrance exam – имтиҳони дохилшавӣ

entrepreneur – соҳибкор, корхонадор, соҳиби корхона (муассиса), корчаллон

environment – муҳити атроф

environment pollution – ифлосшавии муҳити атроф

to envy – ҳавас кардан, ҳасад хурдан, ҳасад бурдан

epoch – давр, давра, замон

equal – баробар, мусовӣ

equipment – таҷҳизот, асбобу анҷом

escalator – эскалатор  (зинаи равон)

Escimos – эскимосҳо

essence – моҳият, ҷавҳар, асл, атр

to establish – таъсис додан, ташкил додан, бино кардан

to establish oneself in favour – шоиста ё арзанда шудан, қадршиносӣ намудан

to estimate – нарх гузоштан,  қимат таин  кардан, мулоҳиза (муҳокима)  кардан,  санҷидан, баҳо додан

estuary – резишгоҳи дарё

ethnic – этникӣ

eucalyptus – эвкалипт (як навъи дарахти ҳамешасабз)

European – аврупоӣ

eve – арафа

event – воқеа, ҳодиса, рӯйдод

exact sciences – илмҳои дақиқ

to exaggerate – муболиға (муҳобот) кардан, аз будаш зиёд нишон додан

to exceed – афзудан, аз ҳад (аз андоза, аз эътидол) гузарондан, зиёдтар кардан

except – ба ҷуз, ба ғайр аз

exchange – иваз, бадал, мубодила

exclusive – аъло, олӣ, алоҳида, аҷиб, беҳтарин

exclusively – танҳо, фақат

to execute – қатл кардан, куштан, иҷро кардан

to exercise – машқ кардан, малака ҳосил кардан

exhibition – намоишгоҳ

to exist – зистан, зиндагӣ кардан, умр дидан, будан, вуҷуд доштан, мавҷуд будан

existahce – ҳастӣ, вуҷуд, мавҷудият, ҳаёт, зиндагӣ

to expand – васеъ кардан, афзудан, интишор намудан, паҳн намудан

exploration – таҳқиқ, тадқиқ, омӯзиш

to explore – тадқиқ (таҳқиқ, тафтиш) кардан, кашф намудан, омӯхтан, фатҳ кардан

to extend – зиёд кардан, ривоҷ (вусъат) додан, тӯл кашидан, паҳн кашидан

extensive – васеъ, фароҳ

extreme – аҷибовар, ғайриоддӣ

extreme – буғ, бухор

extremely – аз ҳад зиёд, хеле, тамоман, куллан