Dd

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Dd)

Dd

daily – матбуоти рӯзмарра, ҳаррӯза, явмия

to damage – вайрон (хароб) кардан, шикастан, табоҳ кардан

dangerous – хатарнок, хавфнок, таҳлукаовар

darius the first – Дорои I

dark – тира, хира, торик

to deal with – бо коре машғул шудан, алоқаманд будан, чизеро муҳокима кардан, бо касе ё чизе иртибот доштан, иртибот доштан

death – марг, аҷал, вафот, мамот, фавт

decade – даҳсола

to decide – қарор додан, ба қарор омадан, ба хулоса омадан

Declaration of independence – Деклатарсияи истиқлолият

declare – расман эълон намудан

to declare – эълон намудан, баён кардан, маълум кардан

to defeat – ҳифз намудан, муҳофизат кардан, дифоъ намудан

degree – дараҷаи илмӣ

delicacy – боадабӣ, назокат, мулоимат

delightful – дилкаш, дилрабо, диловез, ҷозиб, ҳайратовар, зебо

delusive – фиребанда, бо талбис, назарфиреб

to depend on – тобеъ, (мутеъ, зердаст) будан, мутеъ будан, дастнигар будан, дахлдор будан, вобаста будан

to depict – тасвир (ифода) кардан, нишон додан

deposits – кон, маъдан, амонат

derigible – дирижабл (аппарати сабуки ҳавопаймои пургаз)

derivative – калимаи сохта

descendant – насл, зурёт, авлод, фарзанд

to describe – тасвир (тавсиф) кардан, қаламдод намудан

desease – касалӣ, беморӣ, ранҷурӣ, дард

desert – саҳро, биёбон, чӯл, дашт

to design – лоиҳа (нақша) кашидан (сохтан), тарҳ кашидан, тарҳрезӣ кардан;

desperately – сахт, бисёр, бениҳоят

to despise – ҳақорат (таҳқир) кардан, нафрат доштан, бад дидан, эътибор надодан

dessert – ширинӣ

destination – ҷои таиншуда, мавзеи муайян, ҷои муқаррар

destitute – ҳоҷатманд, мӯҳтоҳ, эҳтиёҷманд

to destroy – вайрон (хароб) кардан, нобуд (нест) кардан

to destroy – нест (нобуд, маҳв, талаф) кардан, барҳам додан

destruction – вайронкунӣ, харобкунӣ

deteriorate – бад шудан, муташанниҷ гардидан

to determine – муайян кардан, дақиқ кардан, мушаххас намудан

devastation – бесарусомонӣ, нооромӣ

to develop – коркард намудан, такмил додан, тайёр кардан

to develop – ташаккул ёфтан, рушд кардан, ривоҷ ёфтан, такомул, пеш рафтан, тараққӣ кардан, татаввур, инкишоф ёфтан

development – пешрафт, тараққиёт, инкишоф, рушд, таҳаввул

devil – иблис, шайтон, дев, ҷин

to devote – бахшидан

to devote to – бахшидан, писанд дидан

diamond – бриллиант  (алмоси суфта)

to die from – аз чизе вафот кардан, аз чизе фавтидан

differential calculuses – ҳисоби дифференсиалӣ

dining-room – ошхона

direct – рост, мустақим, бевосита

directly – бевосита, рост

director – режиссёр, бастакор

dirge – ором

to disagree – инкор кардан, норизо шудан

disaster – садама, ҳалокат, фалокат, шикаст

to discover – кашф кардан

discovery – кашф, ихтироъ, дарёфт

discrimination – поймоли ҳуқуқ, маҳдуд кардани ҳуқуқ

discriminatory – тафовут

to discuss – муҳокима кардан, баррасӣ кардан, ҳаллу фасл намудан

discussion – баҳс, муҳокима, мубоҳиса, мунозира

discussions – муҳокима, баҳсу мунозира

dish – хӯриш, хӯрок, таом

to display – нишон додан, намоиш додан, манзур кардан, таҷассум кардан

distinct – хоса, вижа, махсус

distinctive type – навъи алоҳида

distinctively – намоён, хоса, алоҳида, махсус, равшан, возеҳ, сареҳ, саҳеҳ

to distribute – додан, тақсим карда додан

district – ноҳия

disturbance – нооромӣ, бесарусомонӣ, ташвиш, беқарорӣ, нигаронӣ

divan-bed – кат

to divide – ҷудо кардан, тақсим кардан

to divorce – ҷудо шудан

to do morning exercises – машқи пагоҳӣ кардан

to do subjects – омӯхтани фанҳои мактабӣ

to do well at school – дар мактаб хуб таҳсил кардан

to do without – қаноат кардан, илоҷе ёфтан, чора ёфтан

doab – хушкӣ дар байни ду дарё

documentary – барномаи ҳуҷҷатӣ (воқеӣ)

doira – доира

domestic affairs – корҳои дохилӣ

domestic use – истифодаи маҳаллӣ

dominance – пешсаф, бартарӣ, афзалият

to dominate – бартарӣ (афзалият) доштан, ҷой ё мақомеро ишғол кардан, ҳукмфармо (ғолиб, асосӣ) будан

dominion – зери тасарруф, зери назорат, ҳокимият

Dominion of Canada – доминиони Канада (номи давлатҳои худидора, мустамликаҳои собиқ, ки дар ҳайати империяи Бритониё буданд)

to donate – ба ҳайси тӯҳфа додан, мусоидат кардан, ройгон додан

downtown – маркази шаҳр

dozen – дувоздаҳ дона, дувоздаҳ адад

draft – лоиҳа

drama – драма, намоиши драмавӣ ба тариқи оинаи нилгун

to draw – ҷалб (ҷазб, мутаваҷҷеҳ) кардан, бурдан, кашидан, рабудан

drawer – қуттӣ

drawing(s) – расм, сурат, нақш, тасвир

to drawn the attention – диққат ҷалб намудан

dream – хаёл, орзу, омол

to dream of – орзу кардан, ният кардан, умед доштан

dressing-gown – яктак, яктаҳ, халат

dressing-table – мизчаи ороишӣ

to drop – андохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан

to drop – паст шудан, поён рафтан, фаромадан

drug abuse – гиёҳмандӣ, нашъамандӣ

dry – хушк

drying – қоқ кардан, хушк кардан

duchess – гертсогзан, зани (духтари) гертсог

dull – торик, тира, хира, пурғусса, малул, дилгир

dutar – дутор

Dutch – даниягӣ

Dutch settlers – муҳоҷирони даниягӣ