culture-of-Afghanistan

CULTURE OF AFGHANISTAN – ФАРҲАНГИ АФҒОНИСТОН

CULTURE OF AFGHANISTAN

The culture of Afghanistan has been largely influenced by Islam. However, the different regions of this country have their own traditions. Each of these traditions reflect the multi-cultural and multi-lingual character of the nation. For instance, the Pashtuns practice Pashtunwali. Pashtunwali is a pre-Islamic cultural tradition. The culture of Afghanistan was also dominated by the various pre-Islamic religions such as Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism and Baha i Faith. Afghanistan culture has also been influenced by its location.
The culture of Afghanistan is evident in its various art forms. Local art in this country has spanned for many centuries. One of the most famous art forms prevalent in Afghanistan is the Gandhara art that lasted between the 1st and 7th centuries. This art form is based on Greco-Buddhist art. The Art of Afghanistan is largely centered around the Kabul Museum. Other well known forms of art in Afghanistan are music and poetry. Carpet making is also a part of the culture of Afghanistan. The art of making carpets in this country has been prominent for centuries. Afghanistan is renowned for making world class oriental rugs.
Music has played a key role in influencing the culture of Afghanistan. Though the country witnessed several conflicts and wars, nothing could stop the spread of music. Though, the Taliban government banned instrumental music and much music-making in the 1990s, many musicians and singers continued to play their trade in the cities of other countries. Afghan music has spread mainly to the Pakistani cities of Peshawar, Karachi and Islamabad.
The muslims are more than Buddhism, Hinduism and Zoroastrianism followers. The majority of Afghans are Muslims. These people are very conservative and strictly follow their religion. Approximately 80% of the population is Sunni and 19% is Shia. Apart from Muslims, there are 15,000 to 30,000 Hindus and Sikhs living in Afghanistan. Culture of Afghanistan has also been influenced by poetry.

  1. How many people follow the Sunni sect of Islam in Afganistan?
  2. What is the largest city in Afganistan?
  3. What other languages or dialects are popular in Afganistan?
  4. Did the USSR’s culture affect the Afgan culture?

culture – фарҳанг, маданият
to progress – пеш рафтан, такомул ёфтан, тараққӣ кардан, инкишоф ёфтан, ҷараён гирифтан, сурат гирифтан
a significant way – ба тарзи махсус, бу усули вижа
to knock – задан, кӯфтан
to come to know – равшан гаштан, маълум шудан, муайян шудан
identical races – аз рӯи нажод шабоҳат доштан, монанд будан
in common – дар маҷмӯъ, умуман
similarities – шабоҳат, монандӣ
ethnicity – этникӣ
to divide – ҷудо кардан, тақсим кардан, ба тафриқа андохтан
magnificent – хоса, вижа, асосӣ
the past – охирин, гузашта
Herat – Ҳирот
Balkh – Балх
Nishopur – Нишопур
to be known – маъруф будан, шинохта шудан, машҳур будан
richness – ғановат, боигарӣ
to be derived – сохта шудан, гирифта шудан
term – истилоҳ
tribe – қабила
Zoroastrian – зардуштӣ
royalty – подшоҳӣ
to belong to – тааллуқ доштан
descent – ҳамнажод
to constitute – ташкил додан, шомил будан, иборат будан
Sunni sect of Islam – равияи суннии дини ислом
identity – нажод, асл
to be close to – наздик будан, қаробат доштан
apart from – ба ҷуз ин, ба ғайр аз
dialects – лаҳҷа
remote – дурдаст
prevalent – паҳн, доман
to be preferred – истифода шудан, маъқул донистан,
to be marked – ба чашм расидан, намоён будан, шинохта шудан
to contribute – саҳм гузоштан, саҳм гирифтан, ҳисса гузоштан
architectural landmarks – ёдгориҳои меъморӣ
to be materialized – бо таҷҳизоти навин муҷаҳҳаз гаштан
cultural facilities – таҷҳизоти фарҳангӣ
architectural marvels – биноҳои меъмории таърихӣ
to display – таҷассум кардан
revival – эҳё, тамаддун

ФАРҲАНГИ АФҒОНИСТОН

Фарҳанги Афғонистон аз дини ислом бештар маншаъ гирифтааст. Лекин минтақаҳои мухталифи мамлакат дорои анъанаҳои хоси худ мебошад. Анъанаҳо инъикосгари хусусияти гуногунфарҳангӣ ва чандзабонаи миллати афғон аст. Масалан, паштуниён Паштунвалӣ ном анъанае доранд. Паштунвалӣ анъанаи тоисломии мардуми афғон аст. Фарҳанги Афғонистон аз якчанд динҳои тоисломӣ, аз ҷумла бутпарастӣ, ҳиндуия, зарадуштӣ ва эътиқоди баҳоӣ маншаъ гирифтааст. Мавқеи ҷуғрофӣ низ ҳини рушди фарҳанги Афғонистон муассир аст.
Фарҳанги Афғонистон исботи гуногуншаклии санъати он аст. Санъати маҳалии мамлакат дар давоми асрҳои тӯлонӣ инкишоф ёфтааст. Яке аз навъҳои маъмули санъати Афғонистон Гандҳара буда, миёни қарнҳои 1-7 тӯл кашидааст. Санъати мазкур дар асоси санъати юнониву бутпарастӣ ташаккул ёфтааст. Санъати Афғонистон бештар дар осорхонаи Кобул инъикос ёфтааст. Навъҳои дигари санъати Афғонистон мусиқӣ ва поэтика мебошад. Қолинбофӣ низ яке аз навъҳои фарҳанги Афғонистон аст. Тарзи бофтани қолин дар давоми асрҳо инкишоф ёфтааст. Афғонистон бо қолинҳои классикии шарқонаи худ дар тамоми дунё машҳур аст.
Мусиқӣ дар инкишофи фарҳанги мамлакат нақши муҳим мебозад. Чунончи мамлакат якчанд низоъ ва ҷангҳоро паси сар намудааст, аммо санъати мусиқӣ аз он зарар надидааст. Инчунин, ҳукумати Толибон истифодаи асбобҳои мусиқиро манъ намуд, лекин санъати мусиқӣ дар солҳои 1990, ҳунармандон ва мутрибон фаолияти хешро дар мамлакатҳои дигар идома доданд. Сурудҳои афғонӣ дар шаҳрҳои Пешовар, Карачӣ ва Исломободи Покистон бештар паҳн шудааст.
Пайравони дини ислом нисбат ба динҳои бутпарастӣ ва зардуштӣ зиёдтар аст. Ағлаби афғонҳо мусалмон мебошанд. Мардуми ин мамлакат дар дини хеш устувор ва боэътиқоданд. Тахминан 80 фоизи аҳолии мамлакатро пайравони равияи суннӣ ва 19 фоизро шиа ташкил медиҳад. Ба ҷуз мусалмонон, дар Афғонисон зиёда аз 15 ҳазор то 30 ҳазор пайравони ҳиндуия ва сикхия зиндагӣ мекунанд. Осори назмӣ низ дар рушди фарҳанги мамлакат муассир аст.