lesson-8-1

Online English lessons. Class 8 – Дарсҳои забони англисӣ дар пахши мустақим. Дарси 8

Исм ва шакли ҷамъи он.

Он ҳиссаи нутқе, ки номи предметро ифода мекунад, исм номида мешавад. Исм ба саволҳои кӣ? чӣ? киҳо? чиҳо? чавоб мешавад. Исми ҷондор ва беҷон; танҳо ва ҷамъ; хос ва ҷинс.

Исми хос бо ҳарфи калон, ҷинс бо ҳарфи хурд навишта мешавад.

Артикли номуайян пеш аз исм дар шакли  ҷамъ корбаст намешавад.

A pen – pens , a tie-ties, a cat-cats, a bed-beds,   a table-tables  ,a map-maps, a bag-bags,  an apple-apples, a lamp-lamps.

Исмҳо дар забони англисӣ дорои ду шумора ҳастанд: танҳо ва ҷамъ.

There is a book on the table. There are books on the table.

Шакли ҷамъи исмҳоро ба воситаи ба шакли танҳо ҳамроҳ кардани суфикси ҷамъбандии – s ва  – es месозанд.

Ин суффикс баъд аз ҳамсадои беҷаранг [s], ҳамсадои ҷарангдор ва садонокҳо [z] ва баъд аз овози шавшувдор ва ҷарангдор [iz] хонда мешавад.

[s] – a cat – cats

[z] – a bed – beds

[iz] – a bus – buses

Истисно:    Баъзе исмҳо шакли ҷамъро бо иваз кардани ҳарфи садонок месозанд: ox-oxen; man [mǽn] – men [men];  tooth[tu:θ] – teeth[‘ti:θ], foot [fu:t] – feet [fi:t];  goose [gu:z] – geese [gi:z`];   child [‘t∫aild] – children [‘t∫ildrn]; woman – women,mouse – mice [‘mais]

Агар исм дар шакли танҳо бо ҳарфҳои  s, ss, x, sh, tch, ch ба охир расад он гоҳ дар охир – es ҳамроҳ карда мешавад.

Масалан: bus – buses

a class – classes, a dress – dresses, glass – glasses

a box – boxes, fox – foxes

a match – matches, bench – benches

a place – places, a face – faces, size -sizes

Агар исм дар шакли танҳо бо ҳарфи «о» тамом шавад  – es

ба он ҳамроҳ карда мешавад:

potato [pə’teitou]- potatoes [pe’teitous]

hero [‘hiərou]– heroes

вале  piano – pianos, radio – radios, photo – photos,video – videos

Ҳарфи «у» дар охири исмҳои ҷамъ ба i – табдил меёбад:

city – cities   

story – stories

Вале баъд аз садонокҳо ҳарфи «у» дигар намешавад:

boy – boys [bɔiz]

day – days [deiz]

toy –toys [tɔiz]

Исмҳое, ки бо ҳарфи  f-fe тамом мешавад дар шакли ҷамъ ба – ves [vz] мубаддал мешаванд.

a knife – knives, leaf –leaves [‘li:vz], shelf – shelves [‘∫elvz]                 

Исмҳои шумориданашаванда

Исмхое, ки  шуморида намешаванд (моеъ, моддаҳо,  ҷисмҳои пошхӯранда, резанда)  исмҳои шумориданашаванда мебошанд .

 • salt; milk;  water;  suger;  light;  air;  work;  hair;
 • His hair is black
 • The money is in the pocket.
 • This  information is wrong ..
 • Оur  progress is significant.

Аксар исмҳои шумориданашаванда бо исмҳои шуморидашаванда чун омоним ҳастанд .

Coal – ангишт (модда)  – a coal – гӯша, кунч,  stone-санг (масолеҳи сохтмон),  a stone – санг (ҷинс), oak-дуб (материал-ашъё), – an oаk – дуб (дарахти алоҳида)

Исмҳое,  ки  аз ду қисми баробар  иборат будани предметҳоро ифода мекунанд  факат дар шакли чамъ истифода  мешаванд.

-scissors-[sizez]; қайчӣ; – trousers-[‘trauzes] – шим; – tongs – [‘tɔŋz]-анбур, оташгирак; – spectacles  – [spekteklz]-айнак

Соҳибияти исмҳо. Possessive case of nouns

Исмҳо шакли чамъи  соҳибиро бо ҳамроҳи  апостроф ( ‘ ) месозанд.

The boy’s hands were cold.

It is Ann’s room – дар шакли танхо

The girls’ room is good.  – дар шакли ҷамъ.

Formation of the possessive form

 Дар шакли танҳо Сохибӣ дар шакли танҳо Дар шакли ҷамъ Сохибӣ дар шакли ҷамъ
boy  [bɔi] boy‘s [bɔiz] boys [ bɔiz ] boys‘ [boiz]
cat [kæt] cat‘s [kæts] cats [kæts] cats [kæts]
friend [frend] friend‘s [frends] friends friends‘
child child‘s children children‘s
[t∫aild] [ t∫aildz ] [ t∫ildrən] [t∫ildrənz]

Хонед ва тарҷума кунед

a). I am a student. I have many friends. Nike and Pete are students. They have many friends too. Ann has ten English books. Have you English books? Yes I have. How many English books have you? I have ten English books. How many pencils have you got? I have got five pencils. How many red pencils has Ann? She has only one red pencil. Where is your pencil? It is on the table. Where is Ann? She is at home. Where is Pete? Pete is at the lesson.

б). five plans, five bad apples, nine pencils, nine black bags, five old tables, ten ties,  ten little desks,  ten films,  ten steps,  ten five days.

Ба шакли ҷамъ гардонед, хонед ва нависед

a flat, an apple, a black pencil, a little bed,a bad tie; an old plan; a big table; five (lamp); ten (bag); nine (plate); nine (day); ten(lesson); five (step); five (cat); ten (dog).

Ҷумлахоро ба шакли ҷамъ гардонед ва нависед

 1. М  Where is the box?  It is on the floor. 2.There is a wide  screen cinema in our town. 3. This village is new. 4.This garage is still in the same. 5.That room has not  furniture.6.There is a woman in our delegation. 7.There is a yellow leaf  on the ground.  8.The life of great man teaches us how to live and work. 9. I am a student.

Ҷумлаҳои зеринро тарҷума кунед.

1. Дастаи Акмал. Ҳаймаи Баҳодур. Хомаи Азиза.  Беҳтарин санҷишҳои  Акмал.  Оинаи нилгуни  Ахмад.

Аз рӯи калимаҳои зерин ҷумла тартиб диҳед.

TV set, Ed Eden; team, Ahmad; lesson, Aziza; pet, Ahmad; dog, Eve; cat, Eve; Ted, tent; Nell,bed.

Tests

 1. What is the correct plural of the word?
 2. These (person)  are protesting against the war.
 3. The (woman)  over there want to meet the manager.
 4. My (child)  hate eating pasta.
 5. I am ill. My (foot)
 6. Muslims kill (sheep)  in a religious celebration.
 7. I clean my (tooth)  three times a day.
 8. The (student )  are doing the exercise right now.
 9. The (fish)  I bought is in the fridge.
 10. They are sending some (man)  to fix the roof.
 11. Most (houswife) work more than ten hours a day at home.
 12. Where did you put the (knife) ?
  On the (shelf)   .
 13. (Goose) like water.
 14. (Piano) are expensive
 15. Some (policeman) came to arrest him.
 16. Where is my (luggage) ?
  In the car!

Шакли ҷами исмҳои дурустро нависед. Write down the correct form of the plural:

 1. city –  .
 2. house –  .
 3. boy –  .
 4. family –  .
 5. life –  .
 6. photo –  .
 7. phone –  .
 8. sandwich –  .
 9. nurse –  .
 10. elf – .
 11. phenomenon – .
 12. criterion – .
 13. village – .
 14. toy – .

A) Исмҳоро ба шакли танҳо гардонед. Change each of the singular nouns below into plural nouns.

 • Books
  Tables
  Days
  Cars

B)

 • Watches
  Foxes
  Glasses
  Quizzes
  Classes
  Buses

C)

 • Babies
  Bodies
 • Monkeys
  Parties
  Dictionaries
  Cities

D)

 • Teeth
  Children
 • Men
  People
  Feet
  Mice

E)

 • Potatoes
  Geese
  Tomatoes
  Houses
  Cherries
  Moose
  Deer
  Oxen
  Boxes

go-toefl.rugo-toefl.ru

Лутфан аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем ва умедворем, ки дар ҷодаи омузиши забони англисӣ андаке бошад ҳам маводу дарсҳои сомонаамон ба Шумо мусоидат кард. Хонандаи мӯҳтарам, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ин сахифаро бо дӯстони худ дар шабакаҳои иҷтимоии поёномада бо дӯстону пайвандони худ боҳам бинед (тугмачаҳои шабакаҳои иҷтимоиро “поделиться” кунед).