Lesson-2-1

Online English lessons. Class 2 – Дарси 2

Умуман, дар забони англисӣ 12 овози садоноки монотонг дида мешавад. Онҳо дар натиҷаи якҷоя шудани як ё якчанд ҳарфҳо ҳосил мешаванд. Садонокҳо кӯтоҳ ё дароз хонда мешаванд. Дифтонг – маънои ду овозро ифода карда, дар натиҷаи якҷоя шудани ду овоз ҳосил мешавад. Дар забони англисӣ 8 дифтонг дида шуда, онҳо нақши асосӣ мебозанд. Ҳамчунин, забони англисӣ 24 овози ҳамсадо дорад.

The English sounds – Овозҳои англисӣ

Vowels – Садонокҳо

Гӯш кунед ва такроран хонед:

[æ] – bag, carry, rat

[i:] – he, meat, tree

[ɑ:] – harm, far, class

[ı] – it, sit, ticket

[ɒ] – coffee, not, rock

[u:] – blue, move, soon

[ʊ] – look, foot, put

[ɔ:] – morning, ball, small

[ʌ] – cup, mother, some

[e] – best, mend, pen

[ə] – teacher, Saturday

[ɜ:] – third, work, learn

Diphthongs – Дифтонгҳо (якҷоя шудани ду садонок)

Гӯш кунед ва такроран хонед:

[ɪə] – ear, dear, here

[aı] – ice, my, line

[aʊ] – cloud, flower, town

[ʊə] – poor, sure

[ɔɪ] – coin, boy, noise

[eə] – air, bare, fair

[eı] – baby, say, train

[əʊ] – no, only, road

Consonants – Ҳарфҳои ҳамсадо

Нахуст, гӯш кунед, баъд такроран хонед:

[j] – yes, onion, Italian                       [k] – king, cold, sick

[l] – like, cool, pull                              [m] – meet, summer, calm

[n] – noon, number, nobody             [ŋ] – song, long, strong

[p] – past, open, impact                     [b] – back. Husband, rib

[r] – red, every, marry                        [d] – day, dark, dress

[s] – sink, less, stress                          [ð] – this, together, father

[∫] – ship, fish, cashier                       [ʤ] – judge, age, language

[t] – take, hot, test                              [f] – fifteen, fine, phrase

[ʧ] – chair, each, much                      [g] – go, game, grey

[θ] – thick, thin, thunder                  [h] – hero, happy, whole

[ʒ] – measure, leisure, mirage         [w] – when, west, well

[z] – maze, rose, zoo                          [v] – very, have, vase

Овози [e]

Тарзи хониши овози [e] ба «е»-и тоҷикӣ, яъне калимаҳои «медонед», «бедона», «сеҳр» ва ғайра монанд аст.

Мисолҳои зеринро гӯш кунед ва такроран хонед:

 1. hem – [hem], bed – [bed], men – [men], best – [best]
 2. hen – [hen], lend – [lend], send – [send], mend – [mend]
 3. led – let [led – let], men – pen [men – pen], send – lend [send – lend]

Тарзи навишти ҳуруфи зерин:

B b = [bi:] N n = [en]

C c = [si:] P p = [pi:]

D d = [di:] S s = [es]

E e = [i:] T t = [ti:]

F f = [ef] V v = [vi:]

L l = [el] Z z = [zed]1

M m = [em]

1[zi:] – тарзи хониши амрикоӣ

Нахуст нависед, баъдан хонед:

B B B     ____________________ b b b      _______________________

C C C     ____________________ c c c      _______________________

D D D    ____________________ d d d      _______________________

E E E      ____________________ e e e      _______________________

F F F      ____________________ f f f        _______________________

L L L      ____________________ l l l        _______________________

M M M   ____________________ m m m  _______________________

N N N     ____________________ n n n     _______________________

P P P       ____________________ p p p     _______________________

S S S       ____________________ s s s      _______________________

T T T      ____________________ t t t        _______________________

V V V     ____________________ v v v     _______________________

Z Z Z      ____________________ z z z      _______________________

Қоидаи грамматикӣ

 1. Ҳарфҳои ҳамсадо мисли номашон хонда мешаванд;

bedroom, cinema, deer, fair, get, hair …

 1. Ҳарфи Ee дар ҳиҷои кушода чун овози [i:] – ӣи дароз талаффуз мешавад; (агар ҳарфи Ee дар охири калимаҳои якҳиҷоӣ ояд):

me                     be

he                       she

 1. Ҳарфи Ee ҳангоми дар охири калимаҳои бисёрҳиҷоӣ омадан, хонда намешавад, ба шарте агар дар дохили калима ду ва ё зиёда садонокҳо бошанд:

Eve [i:v]               Pete [pi:t]

 1. Ҳарфи Ee дар ҳолатҳои боқимонда чун [e] талаффуз мешавад:

end [end]              tense [tens]           ten [ten]

(дар калимаҳои сабтшуда, ҳарфи Ее дар ҳиҷои баста омадааст);

 1. Ҳамаи ҳарфҳои садонок дар ҳиҷои кушода ба мисли номашон хонда мешаванд:

late [ei]                          note [ou]

be [i:]                             usually [ju]

site [ai]                          sky [ai]

 1. Ду ҳарфи ee чун овози [i:] талаффуз мешавад:

Bee [bi:]               knee [ni:]

Fee [fi:]                deed [di:d]

Free [fri:]              feel [fi:l]

Машқҳои зеринро иҷро кунед:

 1. Калимаҳоро гӯш кунед ва такроран хонед. Ба тарзи талаффузи садонокҳо бодиққат таваҷҷӯҳ диҳед:

be – bees – beet

see – seen – seep

fee – feed – feet

Ben – send – sent

sell – sells – self

ten – tens – tent

 1. Калимаҳоро якчанд маротиба гӯш кунед, такрор кунед. Баъдан, маънои калимаҳоро азхуд кунед:

be – будан                                             me – маро                        eve – арафа

save – нигоҳ доштан                          face – чеҳра                     bed – кат

ten – даҳ                                                lend – қарз додан           pen – хома (ручка)

pencil – қалам                                      see – дидан                      need – эҳтиёҷ доштан

meet – вохурдан, шинос шудан                                                 feel – ҳис кардан, эҳсос кардан

 1. Гӯш кунед ва такроран қироат кунед:

cede                      see              bet

deed                     met             lee

peep                     fleet            fled

tent                      seed            fee

deem                    beet             belt

sneeze                  pet              den

peel                      sled             bee

self                        net               eel

 1. Хонед ва тарҷумаи калимаҳоро нависед:

be _______________________         ten _______________________

see ______________________          face ______________________

meet _____________________         save  _____________________

pen ______________________         pencil ____________________

eve ______________________          me _______________________

 1. Ҳарфҳоро аз рӯи калимаҳои тоҷикӣ тартиб диҳед:

suoeh – хона                  ogd – саг                     oiwwdn – тиреза         oelhl – салом

mouse – муш                 gof – қурбоққа           door – дар                     hi – салом (ҷавоб)

tca – гурба                     nma – мард                 froo – бом                     dggn ooomrni –  Субҳ ба хайр

atb – кӯршапарак        oanmw – зан               lwla – девор                odgo-yeb – хайр

go-toefl.rugo-toefl.ru