Lesson-14

Online English lessons. Class 14 – Дарсҳои забони англисӣ дар пахши мустақим. Дарси 14

R e v i s i o n
1. Ба забони англисӣ тарҷума кунед.
 1. Номи ман … .2. Насаби ман … .3. Ман дар донишгоҳ мехонам. 4. Ман донишҷӯи шӯбаи рӯзона мебошам. 5. Ман донишҷӯи соли хониши якум мебошам.(Ман дар курси якум ҳастам)
2. Муколамаро ба охир расонед.
 1. Hello! How are you? –
 2. Where do you live? –
 3. I want to write down your address but. I have no pencil. –
 4. Put down my address too, please. –
 5. Come to see us, please. –
 6. Cheerio –
Саволҳо барои санҷиш
 1. Present Simple ба забони тоҷикӣ чи хел тарҷума карда мешавад?
 2. Present Simple кай истифода мешавад?
 3. Present Simple – ро дар ҳамаи шахсҳо бо мисолҳо  нишон диҳед.
 4. Дар шахси 3 – юми танҳо, ҷумлаҳои ҳикоягӣ нависед. Барои сохтани шакли саволӣ, дар Present Simple кадом феъли  ёрирасонро истифода  мебаранд?
 5. Оё феъли ёвари “do, does”  ба забони тоҷикӣ   тарҷума  мешавад?
 6. Феъли ёрирасон дар ҷумлаҳои саволӣ нисбат ба мубтадо чӣ мавқеъро соҳиб аст?.
 7. Ҷумлаҳои саволиро бо феълҳо, ба ҷуз шахси 3 – уми танҳо дар ҳамаи шахсҳо нависед.
 8. Дар ҷумлаҳои саволӣ феъли асосӣ дар шахси 3 -уми танҳо  куҷо гузошта мешавад?
 9. Оё дар ҷумлаҳои саволӣ дар охири феълҳои асосӣ ба шакли 3 -уми танҳо –s гузошта мешавад?
 10. . Дар шахси 3 -уми танҳо бо феълҳо, ҷумлаҳои саволии кӯтоҳ нависед.
 11. Дар ҷумлаҳои инкорӣ феъли ёрирасон do  ва  does  кӯҷо навишта мешавад?
 12. Дар ҷумлаҳои инкорӣ ҳиссачаи инкории “not” куҷо гузошта мешавад?
 13. Дар шакли инкорӣ, ҷумлаҳо бо феълҳо дар ҳамаи шахсҳо (ба ҷуз шахси 3 -уми танҳо) нависед.
 14. Дар шахси 3 – уми танҳо бо ёрии феълҳо ҷумлаҳои инкорӣ нависед
Тест №1
Ҷавоби  дурустро интихоб кунед

He   … to the technician school in the morning.

 1. to go; 2.went;  3. go;  4.  goes
 2. We … to be students.
 3. to want; 2. want; 3. wants;   3. wanted.
 4. … you like English?
 5. to do; 2. did;   3. does;  4. do.
 6. … she work at the factory?
 7. to do; 2. did; 3. does;  4. do.
Ҷавоби дурустро ба саволи «Does this girl study well?» нишон диҳед.
 1. Yes, she is; Yes, she has;  3.Yes, she does;  4.Yes, she will;  5. No, she isn’t;  6. No, she doesn’t;  7. No, she  hasn’t;  8. No, she will not.
Тест №2
1. Феълҳоро интихоб кунед, ки дар Present Indefinite аст.

takes; 2.lived; 3.live; 4.is reading; 5.shall go; 6.read; 7.goes; 8.will go.

2. Тарҷумаи дурусти “He works in the evening” ро нишон диҳед.
 1. Ӯ бегоҳӣ кор кард. Ӯ ҳоло кор карда истодааст.3. Ӯбояд бегоҳӣ кор кунад 4.  Ӯ бегоҳӣ  кор мекунад. 5. Ӯ аллакай бегоҳӣ кор кард.
3. Ҷумлаҳоеро интихоб кунед,ки хабар дар Present Indefinite Tense истифода шудааст.
 1. I am reading a book. 2. Do you speak English? 3.He will go there. 4. He takes English lessons. 5. I do not know French. 6. Does she study at school? 7. Shall we go to the club? 8. They know English well. 9. She does not speak English. 10. My sister liked to dance.
4.Ҷавоби дурустро ба ҷои холии ин ҷумла«She … to school in the morning» интихоб кунед.
 1. to go; 2. goes; 3. went;  4. go;  5. is going;  6. will go.
Тест №3
Ҷавоби  дурусти ин ҷумлаҳоро интихоб кунед.

а) Ман ба техникум меравам.

 1. I am going to the technical school. I go to the technical school.  3. I was going to the technical school.  4. I want to the technical school.  5. I shall go to the technical school.

б) Шумо китобҳои англисӣ  мехонед?  

1. Did you read English  books?  2. Will you read English books?  3. Were you reading an English book?  4. Do you read English books?  5. Are you reading an English book?

в) Ӯ дар фабрика кор намекунад.

 1. He is not working at the factory. He will not work at the factory.  3. He does not work at the factory.  4. He was not working at the factory. 5. He did not work at the factory.

г) Ӯ забони англисӣ меомӯзад.

 1. She studied English. She studies English. 3. She will study English.

д) Ин донишҷӯ  матнҳои забони англисиро хуб тарҷума мекунад?

 1. Will this student translate English texts well? Is this student translating an English text? 3. Does this student translate English texts well? 4. Do  the students translate English texts well?
MY  FAMILY
Тест №1
Рақами тарҷумаи дурусти ин  калимаҳоро интихоб кунед.
 1. surname; 2. parents;  3. grandfather;  4. member;  5. turner; 6.experienced;  7. part-time student;  8. full-time student;  9. to want;  10. to tell;  11. tall;  12. to come.      
 2. (оча) модаркалон2. донишҷӯи шуъбаи рӯзона. 3.коргар; 4.донишҷӯ;  5. хостан; 6. ном;  7. харрот; 8. волидайн; 9. бетаҷриба; 10. сухан кардан; 11. бобо; 12. рафтан; 13. насаб; 14. донишҷӯи шуъбаи ғоибона; 15. омадан; 16. аъзо; 17. нақл кардан; 18.техник; 19. таҷрибанок; 20. баланд.
Калимаҳои нав.  My family.  My relatives
family –  оила
parents –  волидайн, падару модар
father –  падар
children –  бачаҳо
mother –  модар
child –  бача, тифл, кӯдак
schoolboy –  мактаббача, талаба
surname –  насаб
member – аъзо
to merry – хонадор шудан
name –  ном, исм schoolgirl – толиба
relative –  хеш,пайванд, табор
age –  синну сол
brother – бародар
sister –  хохар
grandfather –  бобо, падаркалон
grandmother – онакалон,бибӣ модаркалон
grandparents – бобо ва модаркалон
grandchildren – набераҳо
How old are you? – Шумо чанд солаел?
How old   is she (he)? – Вай чанд сола аст?

go-toefl.rugo-toefl.ru

Лутфан аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем ва умедворем, ки дар ҷодаи омузиши забони англисӣ андаке бошад ҳам маводу дарсҳои сомонаамон ба Шумо мусоидат кард. Хонандаи мӯҳтарам, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ин сахифаро бо дӯстони худ дар шабакаҳои иҷтимоии поёномада бо дӯстону пайвандони худ боҳам бинед (тугмачаҳои шабакаҳои иҷтимоиро “поделиться” кунед).