Lesson-10

Online English lessons. Class 10 – Дарсҳои забони англисӣ дар пахши мустақим. Дарси 10

Замони ҳозираи номуайян. The Present Indefinite Tense.

Машқи фонетикӣ. Phonetic training.

[ɔ  ] – want;

[ɔ: ] – all, war, tall;

[ə: ] – first, surname, word;

[a: ] – large, father;

[ʌ ] – mother, brother;

[dʒ  ] – soldier, regiment, engineer;

[ei] – grey, say;

[ u ] – good, mood;

[ εə] – parent;

[au] – about.

Машқи лексикӣ.  Lexical training

 1. Who is on duty today?
 2. Who is absent?
 3. What day is it today?
 4. What date is it today?
 5. What is your name?
 6. What is the English for “Ман навбатдор ҳастам?”
 7. Are you ready for the lesson?
Замони хозираи номуайян. The Present Indefinite Tense

амалеро ифода мекунад, ки ҳаррӯз мунтазам такрор мешавад.

Ҷумлаи ҳикоягӣ

– Танҳо дар шахси сеюми танҳо феълҳо бандаки “s ё es” –ро мегиранд.

They(I,We,You,)   play tennis on Sundays.  

Adiba (She, He, It) speaks tajik and she is good at it. …

Асоси замони ҳозира амали иҷрошударо мефахмонад.

Тарзи навишт:

s, ss, ch, sh, x +es

Тарзи талаффуз:

[s] – пас аз ҳамсадои беҷаранг.

[z] – пас аз ҷарангдор ва садонокҳо.

[iz] – пас аз sh, ch, ss, s, x.

Шакли танҳо.                               Шакли ҷамъ.

 1. I speak English.                             We speak English.
 2. You speak English.                        You speak English.
 3. He, she speaks English.               They speak English.

Шакли саволӣ ва инкории замони ҳозираи номуайянӣ бо ёрии феъли ёридиҳандаи  to do  (do-does ва don’t doesn’t)  сохта мешавад.

I don’t smoke. He doesn’t smoke. They don’t come on Mondays. She doesn’t come on Tuesdays. (шакли инкорӣ) . Do they live in London? Does she play tennis? Doesn’t she live in London?  Don’t you know that? She teaches music, doesn’t she? You don’t often go to the cinema, do you? … ( шаклҳои саволӣ)

«to do» – (do, does)

 1. I do 1. We
 2. You do You   } do
 3. He, she, it does They

Шакли  does факат дар шахси сеюми танҳо истифода мешавад.

       Ҷумлаи хикоягӣ.            Ҷумлаи саволӣ.

 1. I play chess Do I play chess? Yes, I (you, they,

(You, they, we).                                                      we) do.

 1. He, she plays chess.            Does he play chess?    Yes, he does.

Ҷумлаи инкорӣ.

I do not (don’t) play chess.     Do I play chess?          No, I do not.

Аломати феълҳо дар замони ҳозираи номуайянӣ.
 1. масдар бе ҳиссачаи «to»
 2. бандаки (е) s
 3. феъли ёридиҳанда «to do» – do, does

Машқ.

Шакли феълҳои «to be, to have, to do» дар замони ҳозираи номуайян чунин аст:

 • To be – I am; he (she, it) is;  we (you, they) are.
 • To have – I (you, we, they) have; he (she, it) has.

To do – I (you, we, they) do; he (she, it) does.

Феъли «to be» ва «to have» барои сохтани ҷумлаҳои  саволӣ ва инкорӣ, феъли ёридиханда талаб намекунад.

Шаклҳои феълҳои «to be, to have, to do» дар замони ҳозираи номуайян чунин аст:

 • To be – I am; he (she, it) is;  we (you, they) are.
 • To have – I (you, we, they) have; he (she, it) has.

To do – I (you, we, they) do; he (she, it) does.

Феъли «to be» ва «to have» барои сохтани ҷумлаҳои  саволӣ ва инкорӣ феъли ёридиханда талаб намекунад.

Хикоягӣ.                 Саволӣ                     Инкорӣ

 • I am a student. – Am I a student?      I am not a student.
 • I have a book. – Have I a book?        I have not a book.
Шакли феълҳоро интихоб намоед ва нависед.
 1. I ………in Khujand (live, lives).
 2. ………you like English (do, does)?
 3. My mother ………English well (speak, speaks).
 4. He ………not work at the factory (do, does)?
 5. ………Pete often go to the theater (do, does)?
 6. We ……… not study at school (do, does)..
 7. Ҷумлаҳоро тарҷума кунед;
 8. Онҳо дар Душанбе зиндагӣ мекунанд. 2. Хохари ман забони англисиро намедонад. 3. Оё шумо варзишро дӯст медоред?. 4. Ман футболро дӯст медорам. 5. Оё хохари шумо дар мактаб мехонад? 6. Акмал хуб медонад. 7. Онҳо дар ошёни якум зиндагӣ мекунанд. 8. Ӯ дар ошёни дуюм кор мекунад. 9. Оё ӯ дар ошёни дуюм кор мекунад?. 10. Ӯ (духтар) дар мактаб таҳсил мекунад.
Ба шакли инкорӣ нависед.

The technician works at the table.  2. The technicians work on the first floor.  3. The radio – set works well.  4. I work at school.  5. We  live in Khujand.6. She likes to go to the theatre. 8.My father works at a factory. 9.She studies at the Institute.

go-toefl.rugo-toefl.ru

Лутфан аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем ва умедворем, ки дар ҷодаи омузиши забони англисӣ андаке бошад ҳам маводу дарсҳои сомонаамон ба Шумо мусоидат кард. Хонандаи мӯҳтарам, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ин сахифаро бо дӯстони худ дар шабакаҳои иҷтимоии поёномада бо дӯстону пайвандони худ боҳам бинед (тугмачаҳои шабакаҳои иҷтимоиро “поделиться” кунед).