cinema

CINEMA – СИНАМО

CINEMA

Cinema plays an important role in the life of any society. It is an available popular form of art. Lots of people find going to the cinema one of the best ways of spending their leisure time. The movie audience is predominantly a young one. Due to numerous video facilities, cinema attendances have declined sharply. But there is no denying the fact that the cinema-going habit is still a strong one.
No matter how large the place you live in is (whether it’s a big city or a small provincial town, or even a settlement) there’s most likely to be a cinema there. There are such genres of feature films as the western, the thriller, the musical, the drama and the comedy. The performance lasts from two or three hours and most cinemas have at least 4 performances a day. There is no doubt that a good cinema show is an excellent entertainment and quite cheap. Of late cinema screens in this country have been dominated by films produced in the USA. And this tendency is growing. As for me, I’m fond of going to the cinema. It’s a pity, I don’t always have time for it. It’s an open secret that we live in a very difficult time now. But people do need something amusing and pleasant, something to laugh at. That’s why I give my preference to comedies.
The last comedy, I saw, is “Crocodile Dandy“. The film tells about amusing adventures of a young lovely woman – reporter and a strong and brave crocodile hunter. At first, their relations were not friendly. She even looked down on him and he in return neglected her. But after he rescued her out of some difficult situations, their relations became more friendly. A happy end is an essential feature of American films. The same is true of this comedy. The main characters fall in love with each other in the end of the film.

 1. How do lots of people find going to the cinema?
 2. Who makes up the movie audience?
 3. Why have cinema attendances declined sharply?
 4. Is the cinema-going habit still a strong one?
 5. What genres of feature films are there?
 6. How many performances have many cinemas a day?
 7. What films have cinema screens in this country been dominated by?
 8. Are you fond of going to the cinema?
 9. In what time do we live now?
 10. What do you give your preference to?
 11. What does the film you saw last tell?
 12. What is an essential feature of American films?

to spend one’s leisure time – вақти фориғи хешро гузаронидан
movie audience – толори кино, толори пур аз тамошобин
predominantly – аз рӯи зарурат, ба таври асосӣ
video facilities – толори видео, таҷҳизоти видео
to emerge – пайдо шудан, намудор (аён, намоён) шудан, падид омадан, зуҳур кардан, зоҳир шудан
cinema-going habit – анъана ё одати ба синамо рафтан
a settlement – шаҳрак, қасаба, деҳа
adventures – ҳодиса, воқеа, саргузашт, моҷаро
grown-ups – болиғ, қадрас, калон, бавоярасида
not without pleasure – бе ҳаловат не
to include – дар бар гирифтан, иборат будан, таркиб ёфтан
feature film – филми ҳунарӣ
genre – жанр, услуб, шева
thriller – триллер, филми фоҷианок
performance – намоиш, сеанс
entertainment – тамошо, ҳаловат, хушнудӣ
cinema screens – экрани кино
to dominate – бартарӣ (афзалият) доштан, ҷой ё мақомеро ишғол кардан
to be fond of – дӯст доштан, писанд дидан, маъқул кардан
it’s a pity – афсус, боиси таассуф
it’s an open secret – ба ҳамагон маълум аст, ки
to give preference to smth. – тахмин кардан
amusing adventures – сайругаштҳои хандаовар
woman-reporter – зани хабарнигор, мухбир, хабарнигор, хабарнавис
hunter – шикорчӣ, сайёд
to look down on smb. – аз боло ба поён нигоҳ кардан
to rescue smb. out of smth. – касеро наҷот додан
an essential feature – вижагии муҳим
to fall in love with each other – ошиқ шудан, дӯст доштан, маъшуқ шудан

СИНАМО

Синамо дар зиндагии ҷомеа нақши муҳим дорад. Он навъи шуҳратёфтаи санъат мебошад. Аксари мардум чунин меҳисобанд, ки ба кинотеатр рафтан яке аз воситаҳои беҳтарини машғулият ҳангоми фориғ будан аст. Киноаудиторияро ғолибан ҷавонон пур мекунанд. Ба сабаби афзудани толорҳои видеоӣ ба кинотеатрҳо даромадан,  якбора ғайрифаол гашт. Аммо ин санадро низ сарфи назар набояд кард, ки анъанаи киноравӣ ҳоло ҳам боқӣ мондааст.
Новобаста аз он ки ҷойи зисти шумо шаҳри калон ва ё шаҳраки музофотии хурдакак аст, дақиқан дар он ҷо кинотеатр вуҷуд дорад. Жанри филмҳои бадеие, чун вестерн, мюзикл, драма ва мазҳака ҳастанд. Сеансҳо 2-3 соат тӯл мекашад. Дар бисёр маврид кинотеатрҳо дар як рӯз то 4 филм намоиш медиҳанд. Маълум аст, ки киносеанси хуб – саргармӣ ва дилхушии бонафосат аст ва қимати зиёд дорад. Дар солҳои охир дар экранҳои кишвари мо филмҳои истеҳсоли ИМА бартарӣ пайдо кардааст ва ин тамоюл инкишоф меёбад.
Он амалиёте, ки писанди ман аст, киноравӣ мебошад. Аммо, мутаассифона, на ҳамеша барои ин вақт пайдо мешавад. Ба касе пӯшида нест, ки мо алҳол дар замони хеле душвор зиндагӣ ба сар мебарем. Аммо мардум ба ягон чизи аҷибу ғариб ва хуш, ки касро ба ханда меорад, ниёзманд ҳастанд. Бинобар ин, ман мазҳакаро бештар дӯст медорам.
Мазҳакаи охирине, ки ман дидам, – “Данди по лақаби Тимсоҳ” ном дорад. Дар ин филм оид ба моҷарои аҷибу ғариби зани хабарнигори ҷавони пурҷозиба ва шикорчии далеру пурқуввати тимсоҳҳо нақл карда мешавад. Дар ибтидо, муносибати онҳо дӯстона набуд. Зан ҳатто ба шикорчӣ нафрат дошт, аммо шикорчӣ, низ дар навбати худ, ӯро писанд намедид. Баъди он ки шикорчӣ дар баъзе ҳолатҳои душвор ӯро раҳо мекунад, муносибати онҳо бештар дӯстона мегардад. Оқибати хуш ва анҷоми хушбахтона – хусусияти асосии филмҳои амрикоӣ ба шумор меравад. Ин дуруст аст ва он ба мазҳака низ дахл дорад. Дар охири филм қаҳрамонони асосӣ якдигарро дӯст медоранд.