Charles-Dickens

CHARLES DICKENS – ЧАРЛЗ ДИККЕНС

CHARLES DICKENS

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, but he was very poor. Charles had many brothers and sisters, but he did not often play with them. His father had many books and Charles liked to read them. He learned to read very early. When Charles was 10 years old, his family went to London.
There his father got into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of Charles‘ hard life.He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work at the factory for two years. Then he went to school for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, from his father and from other clever people.
Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of the Pickwick Club“. And the young reporter became a famous writer. Then he published novel after novel – “Oliver Twist“, “Dombey and Son“, “David Copperfield” and many other good books. His books are very interesting, they tell us about the hard life of the poor people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want to cry.
Charles Dickens died in 1870. He is one of the greatest novelists in the English literature. Dickens lived more than a hundred years ago, but people in the whole world like to read his books today, because in his books he showed a real world and people of Victorian England.

  1. Where did Charles Dickens live?
  2. Where did his father work?
  3. When did his family go to London?
  4. Why did Charles have to work?
  5. What novel did Charles Dickens publish in 1837?
  6. What do his books tell us about?
  7. What did Charles Dickens show in his books?

to get into debt – ба қарз ғӯтидан, қарз гирифтан
to cry – гиря кардан
poor – камбағал, камбизоат
prison – хабсхона, зиндон

ЧАРЛЗ ДИККЕНС

Чарлз Диккенс дар таърихи 1812 таваллуд шудааст. Ҳангоми кӯдакӣ дар чануби Англия зиндагӣ кардааст. Падараш дар идора кор мекард. Ӯ хеле зирак, аммо камбизоат буд. Чарлз бародару хоҳарони зиёд дошт, аммо бо онҳо кам бозӣ мекард. Падари ӯ китобхонаи калон дошт ва Чарлз қироати китобро дӯст медошт. Ӯ қироати китобро барвақт омӯхт. Вақте ки Чарлз 10-сола гардид, оилаи ӯ ба Лондон кӯчид.
Ин ҷо падари Чарлз (азбаски ӯ сармояи хурд дошт) ба қарз ғӯтид ва баъдан ба зиндони қарздорон афтод. Бинобар ин, Чарлзи хурдсол аз синни 10-солагӣ меҳнатро оғоз намуд. Ин буд ибтидои ҳаёти вазнини Чарлз. Ӯ дар фабрикаи хурди Лондон ба шишаҳо тамғаро бо локи пойафзол мечаспонид. Ӯ иҷборан дар хонаи ифлосе, ки тиреза надошт, кор мекард. Ин навъи кор ӯро хуш наомад, аммо дар фабрикаи мазкур 2 сол меҳнат кард. Сипас, се сол дар мактаб таҳсил намуд, лекин дар он ҷо кам дониш андӯхт. Ӯ бештар дар хона аз падар ва ашхоси дигари соҳибмаълумот таълим гирифт.
Баъдан, ӯ ба ҳайси мухбир оид ба фаолияти мақомот шурӯъ кард ва ҳикоянависиро оғоз намуд. Дар соли 1837 романи аввалини «Хотираҳо пас аз марги дастаи Пиквик»-ро ба нашр расонид. Пас аз ҳодисаи мазкур, мухбири ҷавон нависандаи шинохта гардид. Сипас, ӯ романҳояшро паи ҳам интишор намуд, аз ҷумла «Оливер Твист», «Домби ва писар», «Девид Копперфилд» ва амсоли ин. Осори ӯ хеле шавқовар буда, дар бораи ҳаёти вазнини мардуми камбизоати ҳамон давраи Англияи ҳамон давра маълумот медиҳад. Дар вақти мутолиаи кутуби ӯ, баъзан ба ханда меоем, лекин зуд-зуд ашки чашм мерезем. Чарлз Диккенс дар таърихи 1870 аз олам гузаштааст. Ӯ яке аз романнависони фарҳехтаи адабиёти англис ба ҳисоб меравад. Диккенс зиёда аз 100 сол қабл зиндагӣ кардааст, лекин ҳанӯз мардуми олам хондани кутуби ӯро дӯст медоранд, зеро дар он олами ҳақиқӣ тасвир шудааст, ки мардуми Англияи викториявӣ умр ба сар бурдаанд.