British-Literature

British Literature – Адабиёти бритонӣ

British Literature

Great Britain gave the world a lot of talented people. Many famous writers and poets were born and lived in Great Britain.
One of the best known English playwrights was William Shakespeare. He draw ideas for his tragedies and comedies from the history of England and ancient Rome. Many experts consider Shakespeare the greatest writer and the greatest playwright in English language. William Shakespeare wrote 37 plays which may be divided into: comedies (such as “A Midsummer Night’s Dream“), tragedies (such as “Hamlet“, “Othello“, “King Lear“, “Macbeth“) and historical plays (such as “Richard II“, “Henry V“, “Julius Caesar“, “Antony and Cleopatra“). Robert Burns represents the generation of Romantic writers. In his poems he described with love and understanding the simple life he knew. Among his well-known poems are “Halloween“, “The Jolly Beggars“, “To a Mouse“.
Lord George Gordon Byron. His free-spirited life style combined with his rare poetic gift makes him one of the most famous figures of the Romantic Era. His famous works such as “Stanzas to Augusta”, “The Prisoner of Chillon”, “Childe Harold’s Pilgrimage”, “Manfred” draw readers into the passion, humors and conviction of a poet whose life and work truly embodied the Romantic spirit.
Sir Walter Scott wrote the first examples of historical novel. Lewis Carroll became famous when he published “Alice’s Adventures in Wonderland“.

  1. Who is the best known English playwright?
  2. What are the most famous plays by Shakespeare?
  3. Who is Robert Burns?
  4. What makes George Byron famous?
  5. What are the best known works by Byron?
  6. Who wrote historical novels?
  7. What brought popularity to Lewis Carroll?

playwright – драманавис
tragedy – фоҷиа
comedy – мазҳака
to represent – намоиш додан, ба намоиш гузоштан, муаррифӣ намудан
rare – камёб, нодир
pilgrimage – зиёрат, сафар
passion – аз ҳад зиёд, хеле, маҳбуба
conviction – бовар кунонидан, эътиқод, тасдиқ, маҳкум кардан
wonderland – мамлакати аҷоибот

Адабиёти бритонӣ

Бритониёи кабир ашхоси бешумори соҳибмалакаро барои оламиён тақдим намудааст. Нависандагону шоирони бешуморе дар Бритониёи кабир таваллуд шуда, умр ба сар бурдаанд.
Яке аз машҳуртарин драманависони англис Вилям Шекспир ба шумор меравад. Ӯ барои эҷоди осори фоҷиавӣ ва мазҳакавӣ бештар маълумот аз таърихи Англия ва Рими қадим истифода бурдааст. Мутахассисони зиёд Шекспирро нависанда ва драманависи бузургтарин ҳисобидаанд,  ки ба забони англисӣ эҷод кардааст. Вилям Шекспир 37 песа навиштааст, ки онро метавон ба осори мазҳакавӣ (масалан «Хоби шаби тобистон»), фоҷиавӣ (ба мисли «Ҳамлет», «Отелло», «Шоҳ Лир», Макбет) ва песаҳои таърихӣ (ба монанди «Ричард II», «Ҳенри V», «Юлий Сезар», Антоний ва Клеопатра) ҷудо кард. Роберт Берн насли нависандагони давраи романтизмро муаррифӣ мекунад. Ӯ дар ашъораш бо муҳаббат ҳаёти оддиро тасвир намудааст, ки худ медонист. Ашъори бештар маъруфгаштаи ӯ «Рӯзи кулли поксириштон», «Камбағалони саодатманд», «Ба мушон» мебошад.
Лорд Ҷорҷ Гордон Байрон. Тарзи пурилҳоми ҳаёти ӯ ва лаёқати камёби шоиронааш бештар чун яке аз чеҳраҳои маъруфтарини давраи романтизм эътироф шудааст.   Осори маъруфи ӯ, аз ҷумла “Стансҳо ба Августо”, “Маҳбуси Чиллион”, «Сафари Чайлд Ҳаролд», «Манфред» хонандаро ба эҳсоси сахт, ханда ва эътиқоди қавии шоир меорад, ки барҳақ ҳаёт ва фаолияташ рӯҳияи романтизмро таҷассум намудааст.
Ҷаноби Валтер Скот романҳои нахустини таърихиро таълиф намудааст. Луис Керрол пас аз нашри «Сайругаштҳои Алиса дар мамлакати аҷоибот» шинохта шуд.