appearance-and-manners

APPEARANCE AND MANNERS – НАМУДИ ЗОҲИРӢ ВА РАФТОР

APPEARANCE AND MANNERS

When we speak about somebody’s figure, face, hands, feet we mean his or her appearance. A person may be tall, middlesized or short, thin or plump. A face may be round, oval or square. In summer some people may have freckles on their faces. Old people have wrinkled faces.
People’s hair may be long or shot, thin or thick, good or bad, straight or curly. If it is long it is often plaited. Its colour may be black or fair, chestnut or red. Old people have grey hair.
Eyes may be large or small. They may be of different colour, grey, green, black, or hazel (brown).
Cheeks may be rosy or pale (if a person is ill), plump or hollow (if a person is very ill). Some people have dimples in their cheeks when they smile.
Women usually have their hair done at the hairdresser’s. The manner of walking is called the walk (gait). One’s step may be: light, heavy, firm. Old people often shuffle their feet, have a shuffling gait.

1. How do you describe your appearance?
2. What are the differences between the old and young man?
3. What kind of dress or shoes do you like?
4. What other good manners do you like in people?
5. What kind of character don’t you like?

freckle – доғи кунҷитак
wrinkled face – рӯи чиндор, пурчин, пурожанг, оҷингдор,
қатдор, ноҳамвор
shuffle – пошна ба ҳам задан, шап-шап кардан, ширт-ширт (хишир-хишир) кардан
shuffling gait – қадамзании овоздор
firm gait – қадамзании устувор

НАМУДИ ЗОҲИРӢ ВА РАФТОР

Вақте ки дар бораи узве, рӯй, даст ё по сухан меронем, намуди онро дар назар дорем. Инсон метавонад баландқад, миёнақад ё пастқад, хароб ё пурра бошад. Рӯи ӯ гирдшакл, тухмшакл ё кунҷдор мешавад. Вақти тобистон дар рӯи баъзе мардум доғи кунҷитак падид меояд. Рӯи ашхоси солхӯрда чиндор мегардад. Мӯи инсон дароз ё кӯтоҳ, каммӯй ё пашмин, хуб ё бад, рост ё мавҷдор мешавад. Агар дароз бошад, онро тез-тез мебофанд. Ранги мӯй метавонад сиёҳ ё равшан, дорчинранг ё зардина бошад. Одамони солхӯрда мӯи сафед доранд. Чашмон калон ё хурд мешавад, ранги мухталиф дорад, яъне хокистарранг, зардчатоб, кабуд, кабудчаранг, сиёҳ ё дорчинранг.
Рӯй гулобӣ ё рангпарида (одами бемор), пурра ё фурӯрафта (шахси бемор) мешавад. Дар вақти табассум дар рӯи баъзе инсонҳо ноҳамвор падид меояд. Занҳо одатан мӯяшонро дар сартарошхона оро медиҳанд. Одати рафтанро роҳравӣ меноманд. Роҳравӣ метавонад сабук, вазнин ва мулоим бошад. Нафарони солхӯрда пошнаашонро соиш дода роҳ мегарданд. Роҳравии онҳо соишдиҳанда мебошад.