afghanistan-administrative-divisions

ADMINISTRATIVE DIVISIONS – ШОХАҲОИ ҲОКИМИЯТ

ADMINISTRATIVE DIVISIONS

Afghanistan is administratively divided into 34 provinces (wilayats), each province having its own capital and a provincial administration. The provinces are further divided into about 398 smaller provincial districts, each of which normally covers a city or a number of villages. Each district is represented by a district governor.
The provincial governors are appointed by the President of Afghanistan and the district governors are selected by the provincial governors. The provincial governors are representatives of the central government in Kabul and are responsible for all administrative and formal issues within their provinces. There are also provincial councils which are elected through direct and general elections for a period of four years. The functions of provincial councils are to take part in provincial development planning and to participate in monitoring and appraisal of other provincial governance institutions.
According to article 140 of the constitution and the presidential decree on electoral law, mayors of cities should be elected through free and direct elections for a four-year term. However, due to huge election costs, mayoral and municipal elections have never been held. Instead, mayors have been appointed by the government. As for the capital city of Kabul, the mayor is appointed by the President of Afghanistan.

  1. What did happen in 2010?
  2. Who was a leader of the Supreme Court in Afghanistan?
  3. When did the parliamentary election held?
  4. Who appoints the mayor of Kabul city?
  5. How many smaller provincial districts are in Afghanistan?

to consist – иборат будан, ташкил додан, таркиб ёфтан
province – вилоят, музофот
autonomous – худмухтор, автономӣ
former – собиқ
to be divided – ҷудо шудан, тақсим шудан
district – ноҳия
village – деҳа, қишлоқ
subordination – тобеъ, пайрав

ШОХАҲОИ ҲОКИМИЯТ

Афғонистон аз рӯи ҳокимият ба 34 вилоят ҷудо шуда, ҳар вилоят дорои пойтахт ва ҳокимияти маъмурӣ мебошад. Дар навбати хеш вилоятҳо ба 398 ноҳияҳои хурди маъмурӣ ҷудо шуда, ҳар ноҳия соҳиби як шаҳр ё якчанд деҳот аст. Барои ҳокимияти ҳар ноҳия як раис таин мешавад.
Раисони вилоятро сарвари давлат таин мекунад, аммо ҳокими ноҳияро раиси вилоят муайян мекунад. Раисони вилоят намояндагони ҳукумати марказии Кобул буда, дар амалиёти маъмурӣ ва масъалаҳои умумӣ дар мӯҳлати чаҳор сол вазифадоранд. Илова бар ин, дар мамлакат шӯрои вилоятӣ амал мекунад, ки намояндагони он дар интихоботи бевосита ва умумӣ дар муддати чаҳор сол интихоб мешаванд. Амалиёти шӯрои вилоятиро дар лоиҳаи рушди вилоят ҳамроҳ мекунанд, то ки дар мониторинг ва рушди муассисаҳои дигари вилоятҳо ширкат варзад.
Мувофиқи моддаи 140 сарқонун, истеъфои президентӣ тибқи қонуни интихобот ва ҳокимони шаҳр мувофиқи интихоботи оммавӣ ва бевосита дар муддати 4 сол интихоб мешавад. Лекин, аз рӯи натиҷаҳои бузурги интихобот, интихоботи ҳокимонро боз надоштаанд. Баръакс, ҳокимони маҳаллӣ аз сӯи ҳукумат таин мегарданд. Ҳокими шаҳри Кобул бошад, аз тарафи сарвари давлат таин мешавад.